Home / مقالات / مهدویت / مدعیان و دروغزنان

مدعیان و دروغزنان

توقیت افراط و حرف نزدن از ظهور تفریط است

عده ای گمان می کنند صحبت کردن از موعود و نارضایتی از وضع موجود و تمنای وضع موعود را داشتن به معنای نفی دستاوردهای انقلاب است. مطلب زیر گفتگو ...

Read More »