Home / مقالات / مطالعات فرهنگی / غرب و غرب شناسی (page 2)

غرب و غرب شناسی

تجاوز به افغانستان؛ کرامت انسانی زیر چکمه‌های آمریکایی

15 سال حضور متجاوزانه نیروهای نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان، ثمره‌ای جز کشتار غیرنظامیان و نابودی این کشور به دنبال نداشت که همه این ...

Read More »

ماجرای دفترچه‌ای به نام «جنگ صلیبی برای آزادی»

شاید باورش دشوار باشد اما واقعیت این است که اولین تهاجم فرهنگی هالیوود، به خود آمریکا بود. پس از هجوم پیوریتن‌ها در قرن هفدهم که برای تدارک ...

Read More »