Home / مقالات / مطالعات فرهنگی / غرب و غرب شناسی (page 30)

غرب و غرب شناسی

هالیوود و فرجام جهان-۴

سيد ابوالحسن علوي طباطباييهاليوود دهه 1990 و بعد از آناز اوايل دهة 1990 تنوع عرصه‌هاي كارگرداني همراه با برجسته‌تر شدن نقش فيلم آمريكايي ...

Read More »

هالیوود و فرجام جهان-۳

ابوالحسن علوي طباطباييمسئلة پايان كار دنيا بر اثر نابودي كرة زمين و از ميان رفتن حيات از همان دوران در فيلم‌هاي سينمايي و در گونة علمي ـ ...

Read More »

هالیوود و فرجام جهان -۲

ابوالحسن علوي طباطبايي... گفتيم كه فرجام جهان از ديدگاه هاليوود اصولاً براساس دو موضوع مطرح گرديده است: يكي آنكه بشر به دليل پرداختن به ...

Read More »

واشنگتن چگونه اسراییل را به اشغال لبنان ترغیب نمود؟

استيفن زونسشواهد متعدد افشا شده در ماه‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه جنگ اسراييل عليه لبنان، با پشتيباني و حمايت‌هاي گسترده دولت آمريكا ...

Read More »

شوالیه های رایانه ای ناتوی فرهنگی

بازي هاي رايانه اي به شواليه هاي مجازي ،قدرتمند و جذاب ناتوي فرهنگي و جنگ صلیبی غرب تبديل شد ه اند كه در حال تخريب و تغيير تدريجي ارزشها ...

Read More »