Home / مقالات / مطالعات فرهنگی / غرب و غرب شناسی (page 4)

غرب و غرب شناسی

همه برهنه‌اند؛ همه چیز برهنه است!…

میان برهنگی و تجاوز آشکار جنسی، در میان برخی از زنان و مردان و بانکداری قوام‌دهنده و نظم‌دهنده به نظام اقتصادی متّکی به سرمایه‌داری عصر ...

Read More »

همه راه‌ها به مک دونالد ختم می‌شود

ولین ایده صنعتی شدن تولید غذا، زاییده رستوران‌های زنجیره‌ای معروف مک دونالد است و اولین رستوران‌هایی بودند که ادعا کردند برای تولید غذا ...

Read More »