Home / سخن سردبیر (page 2)

سخن سردبیر

خانه‌های برکت‌زا

اسماعیل شفیعی سروستانیساده‌لوحی مکرّر شنیده بود که خداوند متعال، ضامن رزق و روزی بندگان است. در این اندیشه، گوشه‌نشین مسجد شد و به عبادت ...

Read More »

خانه‌های برکت زا

گزارش یکصد و دوازدهمین نشست از سلسله نشست های فرهنگ مهدوی مؤسّسة فرهنگی هنری موعود عصر(عج) در 21 اردیبهشت ماه 1396، همزمان با میلاد خجستة ...

Read More »

عروسِ همه چیز دان!

شاید کسانی که دستی در کار روزنامه نگاری و نویسندگی ندارند و به کار و باری غیر از این مشغولند، به سختی می پذیرند که گاه نوشتن یک کتاب، راحت تر ...

Read More »

غرب و شیعیان

اسماعیل شفیعی سروستانیبیش از چهارصدسال از بسط تفکر، فرهنگ و به تبع آنها مدنیت مغرب زمین می گذرد. مدنیتی که بر مبنای تفکر انسان مدار ...

Read More »