Home / سخن سردبیر (page 5)

سخن سردبیر

مرگ در سکوت

خواندن تاریخ، به تشریح و تبیین سنّت‌های ثابت و تکرارشونده موجود در میانه هستی برمی‌گردد تا همگان بدانند با تماشای خود در آیینه همه اقوام ...

Read More »