Home / ۱۳۸۵ / مرداد (page 4)

Monthly Archives: مرداد ۱۳۸۵

علی آینه اعلی

آن زمان که دیوار کعبه شکافته شد تا به درون رود زنی دردمند که درد او نه درد زایمان که درد حمل بینهایتی و بینهایت را بینهایت درمان کند، زین رو ...

Read More »

شعر

در یقینم که صاحب زمان خواهدآمد روشنی بخش هر دو جهان خواهدآمد گر چه سوزیم ز هجران آن ماه تابان با مسیحا دمی بی گمان خواهد آمد از جفا ...

Read More »