Home / ۱۳۸۶ / فروردین (page 3)

Monthly Archives: فروردین ۱۳۸۶

نقطه ته خط

8. «آنان كه رفتند، كاري حسيني كردند، و آنان كه ماندند بايد كاري زينبي كنند».و هنوز چشم آزاد مردان عالم به كارواني دوخته شده كه زينب ...

Read More »

نسیم

هزار دست پر از خواهشندخدا كند كه بهار رسيدنش برسدشب تولد چشمان روشنش برسدچو گرد بر سر راهش نشسته‌ام شب و روزبه اين اميد كه دستم به دامنش ...

Read More »

الهی نامه نوجوانانه

الهي نامه نوجوانانهالهي! به تو عشق مي‌ورزم. عشقي ناب و خالص كه به هيچ كس جز تو ندارم، دوست دارم تو را در كارهايم احساس كنم، احساس به تمام ...

Read More »

گلبانگ

شهد مصفّاچشم خمار آن رخ فتّانه ديدني استلعل لبش چو شهد مصفّا چشيدني استقرص سپيد عارض او چون مه تمامبر سينة سياهي زلفش چه ديدني استهر روز ...

Read More »