Home / ۱۳۹۰ / خرداد

Monthly Archives: خرداد ۱۳۹۰

شیطان و خرافۀ تجسّد و دروازۀ شیاطین در رسانه‌های غربی

منظور از تجسّد این است که شیطان از کالبد و جسد یک انسان برای حضور یا ظهور خویش و کارکردهایش استفاده کند، چنانچه در سریال جدید و طولانی ...

Read More »

اسطوره های ایدئولوژی آمریکایی

در واقع برادران کوئن دیگر همه نقاب های سینمایی و به اصطلاح روشنفکری و هنرمند بودن را کنار زده و چندی است که مستقیما به نمایش آرمان های ...

Read More »