Home / ۱۳۹۰ / مرداد (page 4)

Monthly Archives: مرداد ۱۳۹۰

زمزمه شبانه

باز امشب حق صدایت کرده استوارد مهمان سرایت کرده استبا همه نقصی که در من بوده است باز هم او دعوتم بنموده استمیهمانی شد شروع ای عاشقاننور حق ...

Read More »

زندگی پر غم

ساعات عمر من همگی غرق غم گذشتدست مرا بگیر که آب از سرم گذشتمانند مرده ای متحرک شدم بیابی تو تمام زندگی ام در عدم گذشتمیخواستم که وقف تو باشم ...

Read More »

ای امید من

اى عفو تو شامل گناهان کوى تو پناه بى پناهانبر خسته دلان شفاى دردى محروم نکرده دردمندى باز است درت بر آزمندان اى عشق دل نیازمندان جز تو که ...

Read More »

در انتظار تک سوار

در انتظار تکسوارجای حیرت نیست گر سنگ مزارم گل کندسر دهم بانگ «انا الحق»، چوب دارم گل کندخارها از ناکس وکس، گرچه در جان من استبشکفم آنسان که ...

Read More »

دم مهدوی

  دم مهدویدلی که بیتو بهشت نعیم میخواهدبرای خویش عذابی الیم میخواهدخدای عشق تو را برگزیده فرمان دادچرا که طورِ دلِ ما کلیم میخواهدبه طور ...

Read More »

کنار جمعه موعود

کنار جمعۀ موعودهمین است ابتدای سبز اوقاتی که میگویندو سرشار گل است آن ارتفاعاتی که میگوینداشارات زلالی از طلوع تازۀ نرگسپیاپی میوزد از ...

Read More »

حسرت دیدار

حسرت دیدارتو آفتاب و جهان جز به جستوجوی تو نیستبهار در نظرم، غیر رنگ و بوی تو نیستاز این قلمرو مجنون کسی نمیجوشدکه نارسیده به فهمت در آرزوی ...

Read More »

امروز عده زیادی از مردم مشتاق آمدن امام زمان (عج) هستند، پس چرا حضرت ظهور نمی‌کنند؟

حضرت آیۀالله بهجت، رضوان‌الله تعالی علیه در پاسخ به سوالی در خصوص اشتیاق جامعه برای ظهور حضرت صاحب‌الامر، ارواحنا فداه، پاسخی عجیب ...

Read More »

آیا این مرد را که در پس پردۀ حوادثِ بسیاری است، می‌شناسید؟

او به هر جا که قدم گذارد، آتش جنگ‌های داخلی و تجزیه‌طلبی و قوم‌گرایی و کشتارهای وحشتناک و ویرانی و نابودی برافروخته می‌شود. همۀ این ...

Read More »