Home / ۱۳۹۰ / مهر (page 5)

Monthly Archives: مهر ۱۳۹۰

بشارت ظهور

در ادیاندر کتاب «دادتگ» که از کتب مقدّسۀ برهمائیان است، بشارت ظهور منجی چنین آمده است: بعد از آنکه مسلمانی به هم رسد، در آخرالزّمان و اسلام ...

Read More »

«باب» و جریان شناسی انحرافی «بابیت»

از آن روی که واژهِ مقدس"باب" (با تعابیر مختلف دیگری که دارد) دستاویزی برای ادعاهای ناصواب عده ای در طول تاریخ مسلمانان به ویژه در قرن سیزدهم ...

Read More »