Home / ۱۳۹۰ / اسفند

Monthly Archives: اسفند ۱۳۹۰

شناخت وهابیت

برنامه چهارم از مجموعه برنامه شناخت و نقد فرقه ضاله وهابیت که تا کنون سه قسمت پخش شده است در این قسمت به مسئله تاریخی و زمان ظهور این فرقه و ...

Read More »

قانون اساسی ماسون‌های عصر خِرد

سنگ رازآمیز راهنما در «جورجیای آمریکا»، پیامی ده مادّه‌ای با هشت زبان جدید است که در رأس آنها، پیامی به چهار زبان باستانی بابِلی، یونانی ...

Read More »

دهۀ سینمای آپوکالیپتیک

سینمای جهان در شرایطی به هزارۀ سوم قدم گذارد که در دهۀ 90 میلادی از هزارۀ دوم، لااقل برای کسانی که با نگرش ایدئولوژیک این سینما چندان آشنایی ...

Read More »