Home / ۱۳۹۱ / تیر

Monthly Archives: تیر ۱۳۹۱

گمارده

از خواب بیدار شد ... پیشانی‌اش خیس عرق شده بود. از جا بلند شد و زیر نور ماه به حیاط رفت و کوزه آب را برداشت، چند جرعه آب خورد، نفس عمیقی کشید و ...

Read More »

چشم به راه تو

چشم به راه توای خوب! چشم عالم و آدم به راه توستخورشید، زنده در هوس روی ماه توستهر صبح می‌دمد به امید تو آفتابچشم سپیده بر خطّ خال سیاه ...

Read More »

عیسی دمی دیگر

عیسی دمی دیگر...بیا که لحظه ‌لحظه می‌رسد بر ما غمی دیگربیا بگذار روی زخم‌هامان، مرهمی دیگربه روی راه‌ها با چشم اقیانوس می‌بینمکه وقتی ...

Read More »

سهم امام چقدر است؟

یک ماه مانده به شعبان و شروع عید ولایت و امامت، جوان خوش سیمایی از جانب سردبیر یکی از رسانه های مذهبی مأموریت یافته بود تا با من مصاحبه کند. ...

Read More »

فراماسونرها می‌گویند: قالب دین را حفظ کنیم و محتوایش را عوض کنیم!

اشاره:  تفکر فراماسونری تفکری بسیار خطرناک و مهلک است و رسوخ آن در لایه‌های فکری جامعه، بسیار خطرناک‌تر و مهلک‌تر. بعد از شکل گرفتن ...

Read More »

نشانۀ ظهور و شرایط ظهور

سلسله حوادث و وقایع ماه‌های اخیر ذهن و زبان بسیاری از مردم ساکن شرق و غرب جهان و به ویژه مسلمانان را متوجّه خود ساخته است. همه با نگرانی این ...

Read More »