Home / ۱۳۹۱ / آذر

Monthly Archives: آذر ۱۳۹۱

شیعیان نیجریه

جمعیت نیجریه در حال حاضر افزون بر 150 میلیون نفر برآورد می شود که بیش از 60 درصد مردم آن مسلمان، 30 درصد مسیحی و 10 درصد بقیه هم پیروان باورهای ...

Read More »

کانون‌های ماسونی محصول نظام سرمایه‌داری

یکی از نقطه‎ شروع‎های خوب برای بررسی نفوذ یهودیان در ساختار حکومتی ایران که با فراماسونری نیز بی‎پیوند نبوده است، ماجرای مهاجرت بخشی از ...

Read More »