Home / ۱۳۹۱ / دی

Monthly Archives: دی ۱۳۹۱

امواج جمکران

بر درون سينه‌ام موجي تلاطم مي‌کندموج سرگردان خود را جانب قم مي‌کندمي‌رود بر روي امواجي به سوي جمکرانساحلي ديدم که هر امواج را گم ...

Read More »

اخمت می‌کشد مرا

نازك دلی شبیه تو پیدا نمی شوداین دل حریف ناز تو مولا نمی شود ای ناز تو بهای تمام نیاز منكالا بدون عرضه تقاضا نمی شوداخمت -به جان حضرتتان- می ...

Read More »