Home / ۱۳۹۲ / شهریور

Monthly Archives: شهریور ۱۳۹۲

آواتاری برای خودمنجی‌پنداری

تمدن غرب در فضای آخرالزمانی امروز آواتار را برای مواجهه با منجی‌گرایی ایجاد می‌کند و گسترش می‌دهد و بر همین اساس، وقتی افراد، خود را در ...

Read More »