Home / ۱۳۹۳ / فروردین (page 2)

Monthly Archives: فروردین ۱۳۹۳

مرگ در سکوت

خواندن تاریخ، به تشریح و تبیین سنّت‌های ثابت و تکرارشونده موجود در میانه هستی برمی‌گردد تا همگان بدانند با تماشای خود در آیینه همه اقوام ...

Read More »