Home / ۱۳۹۳ / بهمن

Monthly Archives: بهمن ۱۳۹۳

روز گار سخت فرهنگ

یادش بخیر، روزهایی که ناشران و تولید کنندگان محصولات فرهنگی (کتاب و لوح فشرده و ...) برای چاپ و تکثیر آثار جدید خود در نوبت چاپ و تکثیر و صحافی ...

Read More »

سرو قامتان

«هر ملّتی به بزرگان و اندیشمندانش افتخار می‌کند؛ آن چنان که رمز بقای ملّت‌ها و بزرگی و شرفشان در بزرگداشت عالمان خود و نشر معارف آنهاست.» ...

Read More »

فقه فضا

ژرفای اندیشة شیعی و گسترة احکام اسلامی، به حدّی است که با رسیدن بشر به اختراعات و اکتشافات جدید، به بن‌بست نمی‌رسد؛ بلکه با استنباط احکام ...

Read More »