Home / ۱۳۹۵ / خرداد

Monthly Archives: خرداد ۱۳۹۵

صنعت پولساز تحمیق جامعه

جامعه ایران به عنوان یک جامعه تمدنی و با ریشه فرهنگی کهن از ارزش های والای انسانی، آیا باید اسیر تبلیغات پوچ و بی محتوا شود؟زندگی بشر بر روی ...

Read More »