Home / ۱۳۹۵ / شهریور

Monthly Archives: شهریور ۱۳۹۵

ماجرای دفترچه‌ای به نام «جنگ صلیبی برای آزادی»

شاید باورش دشوار باشد اما واقعیت این است که اولین تهاجم فرهنگی هالیوود، به خود آمریکا بود. پس از هجوم پیوریتن‌ها در قرن هفدهم که برای تدارک ...

Read More »

جام نیایش

رضا باباییبود آیا که در میکده هابگشایند گره از کار فروبسته ما بگشایند اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند به ...

Read More »