Home / ۱۳۹۵ / شهریور (page 2)

Monthly Archives: شهریور ۱۳۹۵

ریشه‌ها

سخن اول... یکی دو روزی می شود که شاخه های گل محمدی توی گلدون شیشه ای روی میزم را تماشا می کنم و هر لحظه رنگی از شکفتن غنچه های بسته آنها را آرام ...

Read More »

به رنگ افق

طاهره امیریروزی لحظه غروب که همه جانفس زمستان جاریست و بهار نزدیک، در کوچه پس کوچه های رویایم پرسه خواهم زد اما هیچ نشانه ای از طلوع آفتاب ...

Read More »