Home / ۱۳۹۶ / مهر

Monthly Archives: مهر ۱۳۹۶

جفا به شعائر

سال‌ها قبل، زمانی که برخی ها به تقلید از ژرژ پمبیدوی فرانسوی، مشغول راه اندازی مراکزی فرهنگی در ایران بودند، در مقاله‌ای در یکی از ...

Read More »