Home / Uncategorized / رویکرد مسیحیت و غرب به معنویت و مهدویت-۲

رویکرد مسیحیت و غرب به معنویت و مهدویت-۲

تجلى حضرت مریم علیها السلام و ذکر علائم ظهور
سیداحمدرضا یکانى‌‌فرد

در شماره قبل ماهنامه تحت عنوان «رویکرد غرب و مسیحیت‌‌به معنویت و مهدویت‌‌» در مورد الهاماتى که هر از چندى در اروپا و غرب رخ مى‌‌دهد و نیز از مکانهایى چون «مجوگوریه‌‌» (1)، «کوههاى راکى‌‌» و غیره سخن به میان آوردیم.

شاید یکى از جالب توجه‌‌ترین تجلیاتى که در این میان صورت گرفته است تجلى حضرت مریم، علیهاالسلام، در ناحیه «مجوگوریه‌‌» بر پدر روحانى عالیجناب «گبى‌‌» باشد. در این تجلى حضرت مریم، علیهاالسلام، پس از ذکر مطالبى خطاب به پدر روحانى به ارائه نشانه‌‌ها و علائم چندى درباره ظهور حضرت عیسى، علیه‌‌السلام، مى‌‌پردازد که در انجیل نیز آمده است اما نسبت‌‌به آنها بى‌‌توجهى شده است.

در این مقاله برآنیم تا پس از توضیح مختصرى در مورد ناحیه «مجوگوریه‌‌» و زمان رویداد این تجلى به اصل مطلب بپردازیم.

«مجوگوریه‌‌» نام روستایى در ناحیه بوسنى‌‌هرزگوین – یوگسلاوى سابق – است. این روستا در سى مایلى جنوب «موستار» واقع شده است. در این ناحیه چندین بار تجلیاتى صورت گرفته است که تنها یکى از آنها خطاب به پدر «گبى‌‌» بوده است و در موارد دیگر مثلا در تاریخ بیست و چهارم ژوئن ۱۹۸۱ دو دختر به نامهاى «ایوانکار» (2) و «ماریانا» (3) تجلى حضرت مریم، علیهاالسلام، را بر بالاى تپه‌‌اى مشاهده نمودند و حضرت مریم خطاب به آن دو دختر فرمود:

«من آمده‌‌ام تا به شما بگویم که خدایى در جهان وجود دارد، او آکنده از حس زندگى صلح و آرامش است و شما باید به او روى آورید.»

مى‌‌فرمایند: «در کمال آرامش روحى شما را به فراگیرى تعلیمات خود مى‌‌خوانم. در این روز آخر سال میلادى گردهم آیید، نماز به پاى دارید و به سخنان مادر آسمانیتان گوش فرا دهید که در واقع پیام آور این واپسین‌‌لحظات است. اوقات خود را در جنجال و هیاهو به پایان مبرید، آرام باشید و به تفکر بپردازید; من بارها به شما یادآور شده‌‌ام که آخرالزمان نزدیک و بازگشت عیسى مسیح، علیه‌‌السلام، نیز قریب‌‌الوقوع است، اکنون مى‌‌خواهم شما را در درک و فهم علایمى که در کتب مقدس در مورد بازگشت و رجعت‌‌شکوهمند عیسى وجود دارد یارى رسانم. این علایم بوضوح در انجیل بویژه در نامه‌‌هاى «پطرس مقدس‌‌» و «پولس مقدس‌‌» که در این ازمنه به صورت حقایق جلوه‌‌گر شده ذکر گردیده است …» (4)

حضرت مریم،علیهاالسلام، در ادامه به کشیش «استفانو» درباره علایم آخرالزمان مى‌‌فرمایند: اولین علامت ظهور، گسترش گناهان و عقاید نادرست است که موجب از بین رفتن ایمان و بروز الحاد مى‌‌گردد. این عقاید نادرست از طریق آموزگاران مذهبى دروغین و عالمانى که اعتقاد درستى به کتب آسمانى ندارند روى مى‌‌دهد. بدعتهاى مخرب بر اساس همین عقاید نادرست و بهانه‌‌هاى بشرى پایه‌‌گذارى مى‌‌شود. بنابراین در چنین زمانى ایمان رخت‌‌بربسته و الحادى بزرگ همه جا را فرا گرفته است.

«نگذارید هیچ کس به هیچ عنوانى شما را فریب دهد زیرا بسیارى افراد در پى فریب عده دیگرى هستند (پیامبران دروغین)» (انجیل متى; ۲۴، ۵-۴)

«آن روز نخواهد آمد مگر اینکه اول شورش عظیمى علیه خدا روى دهد.» (تسالونیکیان دوم ;۳-۲).

«اما قوم اسرائیل علاوه بر پیامبران راستین، پیامبران دروغین هم داشتند و شما هم در میان خود معلمان دروغین خواهید داشت. آنها مخفیانه تعالیم غلط و زیانبخش به میان شما خواهند آورد و همان مولایى را که آنها را آزاد نمود، انکار خواهند نمود و بلاى ناگهانى بر سر خود خواهند آورد. عده زیادى آنهاو راههاى هرزه آنها را دنبال خواهند کرد و به خاطر ایشان راه حقیقت مورد اهانت قرار خواهد گرفت.»

«از روى طمع و با داستانهاى جعلى خود، شما را استثمار خواهند کرد اما، کیفرى که از مدتها پیش براى آنان مقرر شده بود در انتظار آنها و هلاکت در کمین آنان است.» (5) (پطرس دوم; فصل دوم، ۳-۱)

دومین علامت ظهور و وقوع جنگها و نزاعهاى برادرکشانه است که منجر به حاکمیت‌‌خشونت، کینه و عداوت مى‌‌گردد و دستگیرى از محرومین و صدقه‌‌دادن رو به کاهش مى‌‌گذارد و این در حالى است که حوادث و بلایاى طبیعى نظیر قحطى، بیماریهاى واگیردار و اپیدمى، سیل و زلزله هر چه بیشتر به‌‌وقوع مى‌‌پیوندد.

«زمانى مى‌‌آید که شما صداى جنگها را از نزدیک و اخبار مربوط به جنگ در جاهاى دور را خواهید شنید. هراسان نشوید، چنین وقایعى باید رخ دهد اما پایان کار هنوز نرسیده است زیرا ملتى با ملت دیگر و دولتى با دولت دیگر جنگ خواهد کرد و قحطى‌‌ها و زمین‌‌لرزه‌‌ها در همه جا پدید خواهد آمد. اینها همه مثل آغاز درد زایمان است و شرارت بقدرى زیاد مى‌‌شود که محبت آدمیان نسبت‌‌به یکدیگر سرد خواهد شد اما هر کس تا آخر پایدار ماند نجات خواهد یافت.» (6) (انجیل متى ; ۲۴، ۸-۶ و۱۳-۱۲)

سومین علامت ظهور توهین وحشتناک به مقدسات است که توسط شخصى که خود را «دجال‌‌» (7) معرفى مى‌‌کند انجام مى‌‌شود و وى دشمن مسیح، علیه‌‌السلام، است او وارد خانه مقدس خدا شده و بر تخت الهى تکیه زده و خود را خدا قلمداد مى‌‌کند.»

«او با هر آنچه خدا خوانده مى‌‌شود و هر آنچه معبود آدمیان است مخالفت مى‌‌کند و خود را مافوق همه آنها قرار خواهد داد به حدى که در معبد خدا مى‌‌نشیند و ادعاى خدایى مى‌‌کند. ظهور آن مظهر شرارت در اثر فعالیتهاى شیطان خواهد بود و با انواع آیات و نشانه‌‌ها و معجزات فریبنده و هر نوع شرارتى که براى محکومان به هلاکت فریبنده است همراه خواهد بود.» (تسالونیکیان دوم ; ۴-۲، ۹)

«پس روزى آن توهین وحشتناک به مقدسات را که دانیال نبى از آن سخن گفت در مکان مقدس ایستاده ببیند.» (در اینجا خواننده خوب توجه کند) (انجیل متى فصل ۲۴، ۱۵) (۸)

«فرزندان عزیزم براى آنکه بدانید آخر این امور چه خواهد بود آن چیزى را که توسط دانیال نبى پیش‌‌بینى شده ست‌‌بخوانید:

«اى دانیال برو زیرا این کلام تا آخرالزمان مخفى و مختوم شده است، بسیارى طاهر و سفید و مصفى خواهند گردید و شریران شرارت خواهند ورزید و هیچ‌‌کدام از شریران نخواهند فهمید لیکن حکیمان خواهند فهمید (و از هنگام موقوف شدن قربانى دائمى و نصب نمودن رجاست ویرا من هزارودویست و نود روز خواهد بود خوشا به حال آنکه انتظار کشد و این انتظار به هزارو سیصدو سى و پنج روز برسد.» (دانیال نبى فصل ۱۲، ۱۲-۹)] (۹)

از دیگر نشانه‌‌هاى ظهور پدیده‌‌هاى خارق‌‌العاده‌‌اى است که در آسمانها رخ مى‌‌دهد.

«خورشید تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد داد، ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و قدرتهاى آسمانى متزلزل خواهند شد.» (انجیل متى ; فصل ۲۴;۲۹)

«فرزندان و عزیزان من به من توسل جویید من به شما علایم ظهور را تعلیم مى‌‌دهم که عیسى مسیح، علیه‌‌السلام، آنها را براى شما در کتاب مقدس خاطرنشان کرده است تا خود را براى آخرالزمان آماده کنید زیرا که این علایم در دوران زندگى شما روى مى‌‌دهد. سالى که به پایان آمد و سالى که شروع خواهد شد (۱۰) قسمتى از آزمایش سختى است که در خلال آن الحاد گسترش مى‌‌یابد، جنگها چند برابر مى‌‌شود، حوادث طبیعى در نقاطى از جهان روى مدهد و بر میزان شکنجه‌‌ها و اذیت و آزار افزوده مى‌‌شود; انجیل اعلام مى‌‌دارد که حوادث خارق‌‌العاده‌‌اى در آسمان اتفاق مى‌‌افتد و ظهور دجال نیز نزدیک است.

من شما را به محکم داشتن ایمانتان سفارش مى‌‌کنم، ایمان خود را حفظ کنید و در دستگیرى از مردم و صدقه‌‌دادن با شوق و اشتیاق اقدام کنید. هدایت‌‌خود را به من سپارید و با هم باشید، علایم و نشانه‌‌هاى عصر خود را با من یادآور شوید و در سایه آرامش قلبها و قوت قلب به سر برید. من همیشه با شما هستم، به شما مى‌‌گویم این علایم که براى شما بیان گردید نشان مى‌‌دهد که آخرالزمان نزدیک است .

«از درخت انجیر درسى بیاموزید; هر وقت‌‌شاخه‌‌هاى آن جوانه مى‌‌زند و برگ مى‌‌آورد شما مى‌‌دانید که تابستان نزدیک است و به همان طریق وقتى تمام این چیزها را مى‌‌بینید بدانید که آخر کارها نزدیک بلکه بسیار نزدیک است . (انجیل متى ; فصل ۲۴، ۳۳- ۳۲) (۱۱)

ماهنامه موعود شماره ۵

پى‌‌نوشتها:

۱٫ Medjugorje

۲٫ Ivanka

۳٫ Mariana

۴٫ ترجمه از متن اصلى خبرنامه مجوگوریه، آمریکا، نوامبر۱۹۹۳٫

۵٫ همان‌‌جا

۶٫ همان‌‌جا

۷٫ در دین مسیحیت دجال را تحت عنوان « ضد مسیح » یا دشمن مسیح یا [Antichrist] مى‌‌شناسد.

۸٫ [در اینجا خواننده خوب توجه کند] تاکیدى که براى شروع آیه‌‌16 داده مى‌‌شود که چون در آخر آیه ۱۵ بوده است‌‌براى حفظ امانت عینا ذکر شده است . بنابراین براى اطلاع بیشتر به آدرس داده شده در انجیل مراجعه شود. (م)

۹٫ ترجمه ازمتن اصلى خبرنامه مجوگوریه، آمریکا، نوامبر۱۹۹۳، ص ۲ .

۱۰٫

۱۱٫ ترجمه‌‌از متن اصلى خبرنامه مجوگوریه، آمریکا، نوامبر۱۹۹۳، ص‌‌3.

About admin

Check Also

کودکان، آنلاین و مسئولان آفلاین!

یکصد و ششمین نشست از سلسله نشست‌های ماهانه فرهنگ مهدوی، با موضوع «کودکان آنلاین» با حضور کارشناسان حوزه جرم‌شناسی و دانش سایبری برگزار ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *