Home / مقالات / معارف اسلامی / ادعیه و زیارات / در پناه امام زمان (عج)

در پناه امام زمان (عج)

شما یاران به یقین می خواهید در دورانی که وضعش را خوب می دانید از آفات و آسیب های خانمانسوز در امان باشید پس خود را در پناه امام زمانتان (عج) قرار دهید و این دعا را همراه با آن عزیز زمزمه کنید: اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بفعدَ المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. بارالها! به ما توفیق بده تا ترا اطاعت کنیم و از گناهان دوری گزینیم و نیت و اندیشه پاک و صادق داشته باشیم و حرمت ترا پاس بداریم. و اکرمنا بالهدی و الاستقامه و سددالسنتنا بالصواب و الحکمه. ما را با هدایت و استقامت در راه دین و آئین گرامی‌بدار و زبانمان را با سخنان سنجیده و حکمت آمیز استوار فرما. و املا قلوبنا بالعلم و المعرفه دلهای ما را از دانش و معرفت پر کن. و طهر بطوننا من الحرام و الشبهه. و شکم های ما را از غذاهای حرام و شبهه ناک پاک بگردان. و اکفف ایدینا عن الظلم و السرقه. دستان ما را از ظلم و ستم و سرقت باز بدار…

و اغضض ابصارنا عن الفجور و الخیانه و چشمان ما را از خیانت و هرزگی حفظ فرما. و اسدد اسماعنا عن اللغو و الغیبه. و گوشهای ما را از شنیدن سخنان لغو و بیهوده و غیبت، بربند. و تفضل علی علمائنا بالزهد والنصیحه. خدایا! بر دانشمندان ما زهد و خیرخواهی تفضل فرما. و علی المتعلمین بالجهد و الرغبه. بارالها! به دانشجویان، تلاش و رغبت کرامت کن. و علی المستمعین بالاتباع و الموعظه. خداوند! به شنوندگان، پیروی و پندپذیری عطا کن. و علی مرضی المسلمین بالشفاء و الراحه. خدایا! به مریضان مسلمان، شفا و آسودگی. و علی موتاهم بالرافه و الرحمه. و بر مردگان ایشان، رافت و رحمت مرحمت فرما. و علی مشایخنا بالوقار و السکینه. بارالها! به سالخوردگان ما، وقار وسنگینی. و علی الشباب بالانابه و التوبه. و به جوانان، توبه و بازگشت از گناه. و علی النساء بالحیاء و العفه. و به زنان، حیا و پاکدامنی عطا فرما. و علی الاغنیا بالتواضع و السعه. خداوندا! به ثروتمندان، فروتنی وبخشندگی. و علی الفقراء بالصبر و القناعه. و بر فقیران، صبر و قناعت کرامت کن. و علی الغزاه بالنصر و الغلبه . بارالها! به جنگجویان، پیروزی و نصرت. و علی الاسراء بالخلاص و الراحه. و به اسیران، آزادی و آسودگی عطا بفرما. و علی الامرا بالعدل و الشفقه. بارخدایا! به امیران، عدل و دلسوزی. و علی الرعیه بالانصاف و حسن السیره. و به رعیت، انصاف و خوش رفتاری ارزانی فرما. و بارک للحجاج و الزوار فی الزاد و النفقه. خدایا! بر توشه و نفقه حاجیان و زیارت کنندگان بیفزای. و اقض ما اوجبت علهیم من الحج و العمره. بارالها! هر آن چه از حج و عمره بر حاجیان و زائران واجب فرموده ای، به انجام رسان. بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین ای مهربان ترین مهربانان! تمامی این درخواستها و دعاها را به فضل و رحمت خویش اجابت فرما. التماس دعا.

About admin

Check Also

آنارشیسم و نهضت ضد جهانی سازی -۲

در سال هاي پاياني دهة 70، مبارزاني كه تحت تاثير ديدگاه هاي آنارشيستي، صلح طلبي، نهضت طرفداري از حقوق زنان و نهضت طرفدار محيط زيست قرار گرفته ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *