Home / مقالات / معارف اسلامی / اخلاق و احکام / حج به روایت رهبر فرزانه انقلاب

حج به روایت رهبر فرزانه انقلاب

خبرگزاری شبستان: فریضه حج آنگاه که با معرفت و هوشیارانه به جاى آورده شود به مسلمان حج گزار و به امت بزرگ اسلامى فیض مى‏بخشد، حاجى را به صفا و پاکى و معنویت سوق می دهد و امت را به اِتّحاد و عِزّت و اِقتدار نزدیک می‌کند.

 • اسلام سیاسی

نسیم بیدارى اسلامى در همه جاى جهان اسلام وزیده و پانهادن اسلام به عرصه عمل به مطالبه اى جدى بدل شده است. نظریه «اسلام سیاسی» جایگاهى والا در ذهن نخبگان یافته و در مد نگاه آنان، افقى روشن و امیدبخش گشوده است.

 • حج، نِماد امت اسلامى و نوع رفتار

حج، نِماد امت اسلامى و آموزنده نوع رفتارى است که این امت بزرگ براى تأمین سعادت خود باید در پیش گیرد. مى‏توان حج را در حرکت هدفمند و آگاهانه و متنوّع همگان در جهتى واحد خلاصه کرد. تار و پود این حرکت، یاد خدا و همدلى بندگان خدا است و هدف آن ایجاد پایگاه مستحکم معنوى براى زندگى سعادتمندانه‏ انسان: جعل اللَّه الکعبه البیت الحرام قیاماً للناس و الشهر الحرام و الهدى و القلائد.

 • دعوت به عدالت و آزادگى و رستگارى

امروز نداى پیامبر رحمت، رساتر از همیشه به گوش می رسد و دعوت اسلام که دعوت به عدالت و آزادگى و رستگارى است با طَنین بیشترى شنیده می‌شود. پاره‏هاى شب سیاه استکبار و ظلم و خودکامگى از سویى و جهل و خرافه و فریب ازسوى دیگر، بشر را بیش از گذشته، نیازمندِ نور رستگارى و تشنه‏ عدل و صلح و برادرى کرده است. امروز نداى ملکوتى: تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم الاّ نعبد الاّاللَّه.. که ردِّ خداوندان زور و زر و صف آرایى در برابر ستم و ستمگر است، گوش و دل اسیران و ستمدیدگان را بیش از همیشه می نوازد و مژده: انّ‏اللَّه على نصرهم لقدیر به آنان دلگرمى و امید مى‏بخشد.

 • شکوفایى و سربلندى و کامیابى

پیام توحید و وحدت؛ توحیدِ خدا و وحدتِ امت. توحید، نفى خداوندگارى طواغیت و مستکبران و زر و زور سالاران است و وحدت، مظهر عزت و اقتدار مسلمانان. حج، فراتر از هر نوشته و گفتارى، این پیام ماندگار را هر ساله در قالب اجتماع عظیم خود بازپردازى مى‏کند و به سراسر جهان اسلام مى‏فرستد. هر مسلمانى در هر بخشى از عالم اسلام در موسم حج، یک بار دیگر باید این حقیقت را بشناسد که شکوفایى و سربلندى و کامیابى همه جانبه کشورهاى اسلامى تنها در سایه این دو به دست خواهد آمد: توحید با همه‏ ابعاد فردى و اجتماعى و سیاسى آن و وحدت با مفهوم درست و قابل تحقق آن در دنیاى امروز.

 • کعبه، مرکز معنوى جهان اسلام

روزى که منادى بزرگ توحید ابراهیم و فرزندش اسماعیل (۸) پایه‏هاى کعبه را در میان درهّ‏ها و کوه هاى دور افتاده و خشک بنا می نهادند، دوربین‏ترین چشم هاى بشرى نیز نمی توانست آینده‏ آن را همچون کانون گرم ایمان و امید و قبله دل ها و جسم ها درگمان آورد. امروز کعبه، مرکز معنوى جهان اسلام و بزرگترین مجمع هرساله امّت اسلامى است. سرچشمه‏ جوشان عشق و امید و دریاى خروشان عظمت و اعتماد و محل التقاء رودهاى بزرگ قومیت‏ها و ملتها است. اخلاص بنیانگذاران و قبول خداى سمیع و علیم، آن بذر را به چنین درخت پربار و شاخه گسترى بدل کرده است.

 • فردى و اجتماعی

در میان فرایض دینى، حج، بزرگترین فریضه ای است که در آن هر دو جنبه فردى و اجتماعى به شکلى نمایان گنجانیده شده است. در جنبه فردى، هدف، تزکیه و رسیدن به صفا و نورانیت و پیراستگى از زخارف بى‏ارزش مادى و فراغت با خویشتن معنوى و انس با خداى متعال و ذکر و تضرع و توسل به حضرت حق است تا آدمى به عبودیت – که صراط مستقیم الهى به سوى کمال است – راه یابد و در آن گام بردارد… در جنبه اجتماعى، حج در میان همه فرایض اسلامى بى‏همتا است؛ زیرا مظهرى از قدرت و عزت و اتحاد امت اسلامى است. هیچ فریضه دیگرى بدین‏سان به آحاد مسلمان، درباره مسایل امت اسلامى و جهان اسلام، درس و عبرت نمى‏آموزد و آنان را در روحیه و واقعیت به قدرت و عزت و وحدت نزدیک نمى‏کند. تعطیل این بخش از حج، بستن سرچشمه‏ ای از خیرات به روى مسلمین است که از هیچ رهگذر دیگرى نمى‏توانند به آن دست یابند.

 • شط همیشه جارى

حج، آن شط همیشه جارى و آن عطیه‏ بى‏زوال الهى است که مسلمانان تا ابد مى‏توانند غبار رنج و مرارت و آلودگى و بیمارى خود را در آن بسترند و به کمک این ذخیره ابدى هر دو نوع آسیب پذیر را در همه‏ زمان ها از خود دور سازند.

 • آزمایش شگفت آور و پر از رمز و راز

حکمت بدیع اسلام، این آزمایش شگفت آور و پر از رمز و راز را چنان ترتیب داده است که همین یک واجب بتواند در همه‏ى قرون و اعصار و با هراندازه گسترشى که دامنه‏ اسلام در شرق و غرب گیتى به دست آورده است، یکپارچگى و اتصال اجزای این پیکر عظیم را تامین کند… همه در یکجا و همیشه در یک فصل، … چه آن هنگام که سفر کعبه مشتاقان بیت از برخى نقاط عالم یکسال به طول مى‏انجامید و چه امروز که دشمنان امت اسلامى براى پوشش تبلیغات زهرآگین خود به سراسر کره زمین به بیش از یک ساعت نیازندارند، همیشه اجزای این پیکر عظیم و پراکنده به این مرکز وحدت و قدرت که براى آنان کانون صفا و برادرى و معنویت و توحید و معرفت واطلاع است نیاز داشته‏اند.. و اسلام اگر از حج خالى مى‏بود رکنى اصلى و جزیى جوهرى را فاقد بود.

 • حاکمیت نظام اسلامى

نفى همه قدرت هایى که به نحوى جسم و جان آدمى را در قبضه اقتدار خویش گرفته‏اند و اثبات حاکمیت مطلق الهى بر همه وجود و به عبارت روشن و آشنا: حاکمیت نظام اسلامى و مقررات اسلامى بر زندگى فردى و اجتماعىِ مسلمین.

 • عرصه‏ عظیم زندگى امّت اسلامى

زندگى در آیینه حجّ یک سیر دایمى بلکه یک صیرورت دایمى به سوى خدا است و حجّ، آن درس همیشه زنده عملى و سازنده است که اگر به هوش باشیم راه و رسم زندگى ما را در صحنه ای عملى و روشن ترسیم مى‏کند. میعادى همگانى، هر سال تشکیل مى‏شود تا مسلمان، در آن محیط وحدت و تفاهم و در پرتو ذکر الهى، راه و جهت زندگى را بیاموزد، آنگاه به سرزمین خود و به میان کسان خود برگردد و در سالهاى بعد گروه هاى دیگر و گروه هاى دیگر بیایند و بروند بیاموزند و بیندوزند، بگویند و عمل کنند، بشنوند و تدبّر کنند و در نهایت همه‏ امتّ به آنچه خدا خواسته و دین آموخته برسند. نظر افکندن به عرصه عظیم زندگى امّت اسلامى، فراتر از ابعاد ملتها و نژادها و قوم و قبیله‏ها، و نظر افکندن به اعماق وجود خود و فراگرفتن راه و جهت و شیوه زندگى، چنانکه شایسته‏ اوست و همه در پرتویی از ذکر خدا. این است آن سرچشمه‏ معرفتى که هر ساله در حجّ، فیّاض و بى‏زوال بر انبوه خلایق گرد آمده در حرم امن خدا سیلان مى‏یابد و کسانى را که ظرف ذهن و دل خود را بگشایند از این زلال معرفت، سیراب مى‏سازد.

 • حج، نعمتى الهى

حج، نعمتى الهى است که بر نسل هاى مسلمان ارزانى شده است. قدردانى و شکرگزارى آن را زیاد مى‏کند و ناسپاسى و قدرناشناسى آن را از مسلمین مى‏گیرد که این همان عذاب شدید الهى است که: «و لئن کفرتم ان عذابى لشدید». گرفته شدنِ حج به این نیست که از مسلمانان کسى به حج نرود بل به این است که مسلمانان از منافع بى‏شمار آن محروم بمانند و زیاد شدن آن به این نیست که هر سال گروه هاى بیشترى حج کنند بل به این است که از منافع آن بهره‏مند شوند که: «لیشهدوا منافع لهم». خوب است به درستى بیندیشیم، آیا جهان اسلام توانسته است از منافع حج برخوردار شود؟ و این منافع چیست؟ حج درست مى‏تواند تحولى درونى در یکایک مسلمین پدید آورد و روح توحید و ارتباط با خدا و اعتماد به او و رد همه‏ بت هاى درون و برون وجود آدمى که همان هواها و هوس هاى پست‏کننده و قدرت هاى اسیرکننده آدمى‏اند و نیز احساس قدرت و اعتماد به نفس و رستگارى و فداکارى در آنان پدید آورد و چنین تحولى است که از هر انسانى، موجودى شکست ناشناس و تهدید و تطمیع‏ناپذیر مى‏سازد.

 • حج اکبر

حج و اجتماع عظیم بر گرد خانه‏ى توحید، باید آن مظاهر شرک را نفى کند و مسلمانان را از آن برحذر دارد. حج با این مفهوم روشن و جلى است که برترین جایگاه برائت از مشرکین شناخته شده و خداى متعال از زبان خود و نبىّ مکرمش(ص)، اعلام برائت از مشرکین را به روز حج اکبر موکول ساخته است؛ «و اذان من‏اللَّه و رسوله الى‏النّاس یوم الحجّ‏الاکبر انّ‏اللَّه برئ من‏المشرکین و رسوله فان تبتم فهو خیرلکم و ان تولّیتم فاعلموا انّکم غیر معجزى‏اللَّه و بشّرالّذین کفروا بعذاب الیم» فریاد برائت که امروز مسلمان در حج سر مى‏دهد، فریاد برائت از استکبار و ایادى آن است که مع‏الاسف در کشورهاى اسلامى قدرتمندانه اعمال نفوذ مى‏کنند و با تحمیل فرهنگ و سیاست و نظام زندگى شرک‏آلود بر جوامع اسلامى، پایه‏هاى توحید عملى را در زندگى مسلمانان منهدم ساخته و آنان را دچار عبادت غیرخدا کرده‏اند و توحید آنان فقط لقلقه‏ى زبان و نام توحید است و از معناى توحید در زندگى آنان اثرى باقى نمانده‏است.

 • سیاست کلى اسلام

حج، کانون معارف اسلام و بیان کننده سیاست کلى اسلام براى اداره‏ زندگى انسان است. حج، مظهر توحید و نفى و رمى شیطان و تکرار شعار ابراهیم(علیه‏السّلام) است که گفت: «انّى برى‏ء من المشرکین»؛ صحنه اتحاد عظیم امت اسلامى برگرد محور توحید وبرائت از مشرکین و نفى و طرد همه‏ بتهاست. و بت، هر آن چیزى است که به جاى خدا قرار گیرد و ولایت الهى را به ولایت خود تبدیل کند ونیرو و اراده‏ افراد بشر را در اختیار بگیرد؛ حال چه سنگ و چوب و چه قدرت هاى شیطانىِ سلطه‏گر و جبار و چه عصبیت هاى جاهلى و ناحق که: «فماذا بعدالحقّ الّاالضّلال»

 • حج علاج دردهاى مسلمین

حج مى‏تواند روح توحید را در دلها زنده کند، تکه‏پاره‏هاى امت بزرگ اسلامى را به هم وصل کند، عظمت مسلمین را به آنان برگرداند و آنان را از حقارت و احساس ذلتى که بر ایشان تحمیل کرده‏اند، نجات دهد. حج مى‏تواند دردهاى مسلمین را به علاج نزدیک کند و بزرگترین درد آنان را – که سلطه فرهنگى و اقتصادى و سیاسى کفر و استکبار است – درمان کند. حج مى‏تواند دلبستگی هاى اسارت‏آفرین را از دلها بشوید و در مقابل، ارتباط با خدا و با بندگان خدا را در فرد و جمع مسلمانان تقویت کند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی رهبری

About admin

Check Also

آنارشیسم و نهضت ضد جهانی سازی -۲

در سال هاي پاياني دهة 70، مبارزاني كه تحت تاثير ديدگاه هاي آنارشيستي، صلح طلبي، نهضت طرفداري از حقوق زنان و نهضت طرفدار محيط زيست قرار گرفته ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *