یهود و آمریکا

آیا آمریکا در دست یهود است؟(۱) این سؤال پس ازجنگ اخیر ۱۹۶۷م مسلمانان و اسرائیل و پس از آنکه آمریکا جانب یهود را گرفت، زیاد بر سر زبانها آمده است.
ولى قبل از هر چیز خوب است خلاصه اى از کتاب (یهود یگانه مشکله جهان) را نقل کنیم.
در حدود۴۰۰ سال است یعنى از همان اوائل ورود (کلمبس) که یهود وارد آمریکا شده اند و از همان روز تا بحال زحمات زیادى کشیده تا بالاخره توانستند این کشورى را که امروز بزرگترین و ثروتمندترین کشورهاى جهان محسوب مى شود تحت نفوذ خود درآورند. و با آنکه (سویفیسات) حاکم آن روز به نیویورک که یکى از مستعمرات هلند بود، اعلامیه اى صادر کرد و در آن از یهود درخواست نمود از نیویورک خارج شوند، ولى در اثر سهام هاى زیادى که یهود در شرکتهاى هلندى داشتند، مدیران آنها از (ستویفیسات) خواهش کردند که از این امر صرف نظر کند.

آنچه را که این حاکم توانست انجام دهد این بود که به آنها اجازه نداد دکانهاى خود را بر سر چهار راهها و محلهاى عمومى و پرجمعیّت قرار دهند. ولى همان نیویورک، امروز بصورت محله اى از محلّه هاى یهود در آمده است. و بطور کلّى نیویورک بزرگترین مرکز یهود بشمار مى رود، زیرا همه تجارتخانه ها، کارخانه ها، صنایع و زمینها، ملک یهود است، هرگز به کسى اجازه نخواهند داد تجارت کند و یا ثروتى بهم رساند. بنا براین آمریکائیها نباید تعجب کنند هنگامى که خاخامهاى یهودى ادعا مى کنند که آمریکا همان میعاد گاهى است که پیامبران آنها وعده داده اند و نیویـورک، اورشلیم آنها و سلـسله جبـال راکى کوههاى (صهیون) است(۲).

در ایّام (جورج واشنگتن) تعداد یهود بیش از چهار هزار نفر نبوده آنها در زمان جنگ استقلال، جانب آمریکا را گرفتند و حتّى به اهالى مستعمرات، کمکهاى زیادى کردند.

ولى پنجاه سال از این تاریخ نمى گذشت، که تعداد آنها از۳۳۰۰۰۰۰ نفر بیشتر شده، امّا امروز تعداد آنها براى هیچکس معلوم نیست و این خود یکى از سیاستهاى یهود است زیرا سرشمارى آمریکا بدست آنهاست.

شما اگر تعداد فرانسوى ها، آفریقائى هاى ساکن آمریکا را از دولت بپرسید، فورا به شما اطلاع خواهند داد، تعداد آسیائى ها هم همه معلوم است، ولى آنچه معلوم نیست و همچنان در مخفى بودن آن کوشش بسیارى مى شود تعداد یهود است و شاید خود دولت هم آن را نداند زیرا پرونده هاى راجع به این موضوع همیشه مفقود و مجهول است(۳).

معمولاً سینماها، تآترها، تجارت شکر، تجارت گندم، تنباکو، فولاد و پنجاه درصد از تجارت گوشت و بیش از ۶۰٪ از تجارت کفش و اغلب صنایع، ادوات موسیقى و جواهرات و تمام مشروبات الکلى و صندوقهاى وام جهانى در دست یهود است(۴).

بطور قطع مى توانیم بگوئیم که ملّت آمریکا راضى نبوده و نخواهد بود که یهود بازارهاى تجارتى خود را در این کشور متمرکز سازند، زیرا تاریخ چنین نشان داده که هرکشورى که یهود در آن تمرکز داشته باشد عوامل فساد در آن زیاد شده و در نتیجه کشورهاى دیگر نسبت به آن بدبین خواهند شد، چنانچه این امر نسبت به اسپانیا، آلمان و بریتانیا اتفاق افتاده است.

بسیار مى شنویم که بریتانیا چنین کرده است و آلمان چنان نموده است، ولى در واقع یهود آن را انجام داده و هیچ ارتباطى به دولت بریتانیا و آلمان ندارد.

امروز آمریکا بهمین درد مبتلاست و هر کارى را که یهود انجام مى دهند به نام ملّت آمریکا تمام مى شود، در صورتى که ملّت آمریکا از آن مبرّا مى باشد(۵).

امروز ملّت آمریکا فقط با عینکهائى که یهود بر چشم آنها نهاده اند به دنیا مى نگرد و این بدبختى دیگرى است که نصیب ما مى شود.

یهود در هرگوشه و کنارى نفوذ کرده اند و حتّى کلیساهاى مسیحى در آمریکا تحت نفوذ آنهاست و در حقیقت منبرهاى کلیساها وسیله اى از وسائل تبلیغات یهودى مى باشد.

به عقیده من اگر کشیشها و کاردینال ها به حرفهاى خود رسیدگى کنند، خواهند دید که ۷۰٪ از حرفهاى آنها از افکار یهودى سرچشمه گرفته است(۶).

برنامه هاى اقتصادى آمریکا فقط بدست یهود اجرا مى شود.

شاید افکار عمومى مردم و سرمقاله هاى روزنامه هاى آمریکا، از افکار خود یهود، یهودى تر است.

اگر در دنیا مکانى وجود داشته باشد که افکار یهودى را به مردم تزریق کند، همان کنیسه هاى آمریکا است(۷).

اگر یهود در اعماق کلیساها دست یافته اند، آیا ممکن است در دانشگاهها دست نداشته باشند؟

تمام دانشگاههاى آمریکا از نفوذ یهود و افکار و عقائد آنها رنج مى برند(۸).

در آمریکا دو سازمان یهودى وجود دارد یکى به نام (کهیلا نیویورک) و دیگرى به نام (کابینه یهودى آمریکا).

(کهیلا) امروز به صورت یک حکومت مستقلى در آمده است، تمام قراردادهاى او قانون حساب مى شود و شاید این سازمان قویترین اتّحادیّه هاى یهودى را تشکیل مى دهد.

علّت هجرت کردن روزافزون یهود به نیویورک، وجود همین سازمان است. (کهیلا) نسبت به یهود حکم رفم نسبت به نصارى و مکّه نسبت به مسلمانان را دارد(۹).

وجود کهیلا دلیل بسیار محکمى است بر علیه کسانى که مى گویند: (یهود یک عنصر منقسم برخود و متنافرى را تشکیل مى دهد)، زیرا در این سازمان امپریالیستها و توده ئیها و خاخامهاى یهودى چون برادر بر سر یک میز نشسته و زیر پرچم (یهوذا) براى مقاصد خود نقشه ریزى مى کنند(۱۰).

هر فرد یهودى در آمریکا دست کم در یک سازمان مخفى اسم نویسى کرده است(۱۱).

کهیلا نام خود را تغییر داده و نام (کنفرانس یهودى جهانى) را براى خود نهاده است و تقریبا تمام آرمانهاى خود را به تحقّق رسانده است(۱۲).

هزاران سازمان مخفى تابع کهیلا وجود دارد.

خوب است از این آقایان یهود که همیشه سعى کرده اند خود را وطن پرست قلم داد کنند، سؤال کنیم: این سازمانها براى چیست؟ و بر علیه کیست؟ و آنها چرا اینقدر تلاش مى کنند تا نیویورک را از هر عنصر مخالفى جدا سازند؟ و اگر فرض کنیم آنها وطن پرست هستند هیچ احتیاجى به سازمان نخواهند داشت(۱۳).

کهیلا درس عبرتى است که دنیا باید آن را به خوبى فرا گیرد تا از سرعت نفوذ یهود باخبر بوده و صورت جهانى که به فرمان یهود حکم مى کند در نظر بیاورد(۱۴).

حزب جمهورى آمریکا دامن گرمى براى یهود بوده است و لذا همیشه این حزب در انتخابات پیروز مى شود و در حقیقت این حزب را همان سازمان کهیلا مى چرخاند.

تعیین رئیس جمهورى آمریکا جز به دستور یهود، بدستور و فرمان کس دیگرى نیست، ولى بیچاره ملّت آمریکا گمان مى کند که خود آنها رئیس جمهورى را تعیین مى کنند، چنانچه رئیس جمهور پس از انتخابات با آنها کج رفتارى کند، آنقدر در باره او دزدى کشف خواهد شد! که بالاخره یا تسلیم مى شود و یا از صحنه بیرون مى رود.

هنوز یهود همان سیاست قدیمى خود را در پیش گرفته است مبنى بر این که نباید یهودى را جلو انداخت، بلکه باید بیگانگان را صورت قرار داده و یهود در پشت صحنه باشند. فایده این کار این است که آنها با سرکاربودن بیگانگان بیش از ظاهر بودن یهود مى توانند اغراض خود را اعمال کنند، زیرا اگر یهودى رئیس باشد و علنا به اهداف یهود کمک کند، مردم او را متهم کرده و شاید از یهود متنفر شوند، در صورتى که اگر آنها همچنان زیر پرده باشند هیچگاه مورد اتهام قرار نخواهند گرفت و در این صورت هم از انتقاد، سالم مى مانند و هم خواسته هاى خود را جامه عمل مى پوشانند(۱۵).

در آمریکا سازمان دیگرى وجود دارد به نام (سازمان تامانى). گرچه این سازمان در ظاهر از صحنه هاى سیاسى خارج شده ولى در واقع اگر قوى تر و با نفوذتر نشده باشد ضعیف تر نشده است. سرمایه این سازمان را از تجارت جنس ظریف (زنان و دختران) و مواد مخدر تأمین مى کنند!.

چندى پیش دولت آمریکا تحقیقاتى در این باره بعمل آورده و مردم بدترین نوع جنایت (یعنى تجارت جنس ظریف) را به چشمهاى خود مشاهده کردند و آنقدر رسوائى این عمل زشت، بالا بود که بسیارى از این بازرگانان بشردوست یهودى، مجبور شدند که نام و فامیلى خود را عوض کنند! و اینک بهترین و معروفترین فامیلهاى یهودى در نیویورک اسمهاى مستعار دارند(۱۶).

تآتر… و سینما

دیرزمانى است که یهود مى کوشد تا هرچه وسائل تبلیغاتى است مانند تآتر و سینما را منحصرا تحت تصرف خود در آورد. و معمولاً چون تآتر تأثیر شگرفى در مغز و تفکّر افراد جامعه مى گذارد، یهود کارى کرده است که برنامه تآتر دست آنها باشد تا هیچ نمایشى بر علیه آنها اجرا نشود(۱۷).

سیطره یهود، منحصر به تآتر نیست بلکه از یک طرف تمام سینماها از مال یهود است و از طرف دیگر صاحب امتیاز آنها مى باشند و همچنین است شرکتهاى فیلم بردارى که همه یهودى مى باشند.

مشکل اینجاست که هرجا یهودى باشد مشکلات و انحرافات فراوان است، هر یهودى به سهم خود مى کوشد تا اخلاق ملّتها را فاسد کند و از این راه بر مغز و روح مردم پیروز شود.

این مشکل بصورت رسوائى بزرگى در تآترها و سینماهاى آمریکا به وضوح دیده مى شود(۱۸).

موسیقى… و یهود

مردم از آنکه خانه هایشان محل رقص و غنا و موسیقى شده است بستوه آمده اند ولى آنها نمى دانند که موسیقى و غنا جزو احتکارات یهود است، این یهود هستند که جوانهاى ما را یک مشت افراد نادان و کم اطلاع به بار آورده اند.

و همین موسیقى (جاز) که امروز درهر محفلى صورت وحشتناک خود را ظاهر مى کند یکى از اختراعات خطرناک یهود است که آن را براى فساد اخلاق جوانان ساخته اند(۱۹).

معمولاً اگر کسى در فساد هائیکه جامعه امروز را تهدید مى کند تحقیقى بعمل آورد بدون شک خواهد یافت که دست یهود در تمام آنها دخالت دارد و حتّى جنگهاى خونینى که تا به حال هزاران انسان را به کشتن داده است بدست مرموز یهود برپا شده است(۲۰).

شراب… و یهود

جون فوستر فریزر در کتاب (یهودى فاتح) که در سال۱۹۱۶ چاپ شده است مى نویسد: تجارت ویسکى در آمریکا، منحصر به یهود است. و ۸۰٪ از اعضاى کابینه بازرگانان شراب، یـهودى هستند چنانچه تجارت انـواع سیگار هم منحصر به یهود است(۲۱).

یگانه کسیکه از شراب تبلیغ مى کند یهود هستند زیرا شما هیچ نمایش، کتاب قصّه، فیلم و غیره را خالى از اسم شراب نخواهید یافت. مى دانید چرا؟ براى این که این تجارت آنها است و آن هم تبلیغات آنها(۲۲)! آیا پس از همه این تبلیغات نمى توان گفت که یهود به قسمتى از آرمانهاى خود رسیده اند؟

پی نوشت:
۱ ـ تألیف هنرى فورد میلیونر مشهور، در این کتاب بحثهائى پیرامون تاریخ یهود در آمریکا، گوشه هائى از نفوذ یهود، قربانیان یا جبّاران، آیا یهود امّتى را تشکیل مى دهند؟ برنامه هاى سیاسى یهود، مقدمه اى بر کتاب پروتکلها، چگونه یهود از سلطه خود استفاده مى کنند، نفوذ یهود در سیاست آمریکا، بفلشفیکها و صهیونیستها، سیطره یهود بر تآتر و سینما، شراب، قمار، فساد، مشکله بزرگ جهان، مد و جزر در سلطان مالى یهود، سیطره بر روزنامه ها، دولت جامعه (یهوذا) و غیره مى باشد. یکى از کتابهاى سودمندى است که اخیرا در کشورهاى عربى انتشار یافته است. و این کتاب در سال۱۹۲۱ از طرف شرکت ماشین سازى مشهور (فورد) منتشر گردید و بلافاصله یهود نسخه هاى آن را جمع کرده و آتش زدند. فورد پس از تألیف این کتاب آنقدر مورد انتقاد محافل آمریکائى قرار گرفت که بالاخره مجبور شد معذرت نامه اى را که روزنامه ها از طرف او چاپ کرده بودند امضاء کند، هر نسخه اى از این کتاب در آمریکا۸۰۰ دلار بفروش رسید!

۲ ـ (یهود یگانه مشکله جهان)، صفحه۱۹٫

۳ ـ (یهود یگانه مشکله جهان)، صفحه۵۸٫

۴ ـ همان مدرک، صفحه۲۲٫

۵ ـ همان مدرک، صفحه۲۳٫

۶ ـ همان مدرک، صفحه۳۱٫

۷ ـ همان مدرک، صفحه۳۳٫

۸ ـ همان مدرک، صفحه۳۴٫

۹ ـ (یهود یگانه مشکله جهان)، صفحه۱۰۹٫

۱۰ ـ همان مدرک، صفحه۱۰۹٫

۱۱ ـ همان مدرک صفحه۱۱۰٫

۱۲ ـ همان مدرک، صفحه۱۱۳٫

۱۳ ـ همان مدرک، صفحه۱۱۶٫

۱۴ ـ همان مدرک، صفحه۱۱۲٫

۱۵ ـ همان مدرک، صفحه۱۳۲٫

۱۶ ـ همان مدرک، صفحه۱۳۶٫

۱۷ ـ همان مدرک، صفحه۱۶۲٫

۱۸ ـ همان مدرک، صفحه۱۶۳٫

۱۹ ـ همان مدرک، صفحه۱۸۴٫

۲۰ ـ همان مدرک، صفحه۱۸۴٫

۲۱ ـ همان مدرک، صفحه۱۹۹٫

۲۲ ـ همان مدرک، صفحه۲۰۳٫

 

About admin

Check Also

ظهور حضرت مسیح در عصر حضرت مهدی(ع)

طبق روايات متواتر اسلامي، آن بزرگوار داراي دو غيبت است: غيبت صغري و غيبت كبري و در عصر غيبت صغري رابطه با آن حضرت(ع) توسط نواب خاصشان برقرار ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *