Home / مقالات / مهدویت / امام و امام شناسی / حقیقت اعجاز موسی (ع) در دست الهی مهدی (عج)

حقیقت اعجاز موسی (ع) در دست الهی مهدی (عج)

وضعیت سلاح های اتمی در عصر ظهور
چشم امیدمان نه به سلاح اتمی و جنگ افزار نظامی ساخته دست بشر، بلکه به ید قدرت الهی و معجزه آخرین منجی عالم بشریت است که خواهد آمد و با حضور و ظهور خویش، طومار استکبار و عمال آن را درهم خواهد پیچید.حضرت مهدی (عج) وارث انبیاء الهی است و تمامی مواریث انبیاء دردست اوست و از آن‌ جمله، عصای موسی (ع) و سنگ معجزه آسای او که موسی (ع) لشکر خود را با آن تغذیه می‌فرمود، وبا داشتن این سنگ به هیچ انبار آذوغه وتدارکاتی نیاز نداشت.

حقیقت آن است که ایران اسلامی‌به عنوان پرچم‌دار عرصه مهدویت و زمینه‌ساز ظهور منجی، در عرصه‌های مختلف فکری و اجرایی، مبنایی جز اسلام ناب و تابناک و ارزش‌ها، منش‌ها و دست‌آوردهای اندیشگی و آموزه های ایمانی و اعتقادیش را به رسمیت نمی‌شناسد و بدان چشم امید نمی‌بندد.

در همه میادین مختلف از علم و فن‌آوری گرفته، تا سیاست، اقتصاد، فرهنگ و علم، این اسلام و آموزه های آن است که به ایران عزیز جهت می‌دهد و راه‌گشایی می‌کند.

اینک اما که موضوع انرژی هسته‌ای ایران اسلامی، در عرصه جهانی، محلی برای نزاع قدرت‌های مستکبر گشته و آلت دستی برای فزون گشتن ظلم و جور آنان به این مرز پرگهر؛ بد نیست اشاره ای داشته باشیم به ماهیت فکر اسلامی و عقبه اعتقادی، که پشتوانه این راه، منش و روش است.

حقیقت مسئله این است که در دو سوی این میدان رزم فکری و فرهنگی، که در دنیای امروز برقرار است، ایران اسلامی‌به عنوان پرچم‌دار عرصه مهدوی از یک سو با ماهیت مکتبی و استعانت از منبع لایزال الهی و آموزه‌های دینی و اندیشه‌های مترقی و بالنده اسلامیش به حضور در جهان امروز و فردا ادامه می‌دهد، و از سوی دیگر جهان استکبار است که با انبوهی ترس و لرز از جهان ظالمانه و غیرمتوازنی که پدیدآورده و برای دوام آوردن در آن باید به هر اقدام فجیعی از جنگ و خونریزی گرفته تا تحریم، شنود و… دست بزند حضور دارد.

در این مصاف می‌توان به روشنی، نشانه‌های حق و باطل را دید و نمادهای خدا و شیطان را به مشاهده نشست و از دل این مواجهه و تقابل جبهه نور و ظلمت، به بصیرتی رسید که می تواند آزادی خواهان و حق‌طلبان جهان را در موقعیت خطر و بزنگاه انتخاب میان حق و باطل یاری رسان باشد.

مبنای ما اسلام است و آموزه های ربانیش.

از خلال این آموزه‌ها، می توان دلیل استحکام موضع و صلابت ملت و رهبری ایران اسلامی عزیز را دریافت.

ما نه به سلاح اتمی و جنگ افزارهای بشری که در برابر ید قدرت الهی چونان مگسی در عرصه سیمرغند وابسته ایم و دلبسته، بلکه از منبع لایزال الهی و نشانه های قدرت حق و ذخایر معنوی و مومنانه ای بهره مندیم و قدرت می‌گیریم که تمام دنیا و مافیها در برابر آن «هیچ» اند.

ایران اسلامی را نیازی به سلاح اتمی نیست که قدرت مهدی(عج)، منتظر و امام همام و موعود آخرینش با عصای موسی و ید الهیش، می تواند و خواهد توانست تمام جنگ افزارهای اهل دنیا را در طرفه العینی از کار انداخته و بر همه شئونات دنیوی آنها فائق آید.

و رمز این صلابت رهبری دینی، عزت کشور اسلامی و هویت بارز و غرور مومنانه مسلمانان هم در همین است.

در این‌که ما چشم امیدمان نه به سلاح اتمی و جنگ افزار نظامی ساخته دست بشر، بلکه به ید قدرت الهی و معجزه آخرین منجی عالم بشریت است که خواهد آمد و با حضور و ظهور خویش، طومار استکبار و عمال آن را درهم خواهد پیچید.

آری؛ با چنین مرام و با چنان عقبه و تکیه گاهی، چه جای ترس، واهمه و چه نیاز به سلاح اتمی و موشک نظامی.

تردیدی نیست که ایران عزیز با قدرت و عزت تا رسیدن به همه آن‌چه حق مسلم او در استفاده از مواهب خدادادی این دنیاست از پای نخواهد نشست و ادامه راه خواهد داد، اما این توجه و تنبه برای همه افکار عمومی جهان و عمال مستکبران البته اگر گوشی برای شنیدن و چشمی‌برای دیدن و خردی برای فهمیدن برایشان باقی مانده باشد، لازم است که ایران اسلامی را با این عقبه فکری و آموزه ها و وعده‌های به حق الهی نیازی به راه و ابزاری که استکبار بدان می نازد و بر آن می رود، نیست!

در روایات اسلامی مهدی (عج) با عصای موسی (ع) قیام می‌کند.

چیزی که در گفتارها و پیشگویی‌های نوستراداموس هم آمده، آن‌چنان‌که می‌گوید: «بااین عصا همه را مضروب خواهد کرد . »

آری؛ آن حضرت با وجود این عصای الهی که میراث حضرت موسی(ع) برای اوست، نه از بمب های اتم وحشت دارد، نه یاران او به ساختن بمب اتم نیازمندند…

عصای موسی در بیان امام باقر(ع)

از امام باقرعلیه السلام درباره اعجاز عصای موسی (ع) در دست حضرت مهدی (عج) حدیثی نقل شده که مویدی است بر مضمون و فحوای این کلام:

عن محمدبن الفیض عن ابی جعفر علیه السلام، قال کانت عصی موسی لادم فصارت الی شعیب، ثم صارت الی موسی بن عمران وانه لعندنا، وان عهدی بها آنفا، وهی خضراء کهیئتها حین انتزعت من شجرتها، وانها لتنطق اذا استنطقت اعدت لقائمنا ع، لیصنع بها ماکان یصنع موسی، وانهالتروع وتلقف مایافکون، وتصنع ما تومر به، انها حیث اقبلت تلقف ما یافکون، یفتح له شعبتان احداهما فی الارض والاخری فی السقف وبینهما اربعون ذراعا تلقف مایافکون بلسانها.

محمدبن فیض از امام باقر علیه السلام روایت کرده که آن حضرت فرمودند : عصای موسی ازآدم (ع) بود که به شعیب رسید، وسپس به موسی بن عمران علیه السلام رسید، واین عصا هم اکنون نزد ماست، وتازگی من آن‌را دیده‌ام، این عصا سبز است، همان‌گونه که از درختش بریده شده، هرگاه بخواهی، این عصا سخن می‌گوید و برای قائم ما (ع) آماده شده، تا هرکاری که موسی (ع) با آن می‌کرد، با این عصا انجام دهد، این عصا ترسناک است، هرچه بیاورند می‌بلعد، هر دستوری به او داده شود؛ انجام خواهد داد، هرگاه به دشمن روی آورد، هرچه بیاورند، خواهد بلعید، برای این عصا دو شعبه باز می‌شود، یکی در زمین و دیگری در سقف است، وبین این دوشعبه هزار زراع است، وهر سلاحی بیاورند بازبانش خواهد بلعید .اصول کافی چاپ بیروت دارالتعارف ج۱ ص۲۳۱

و نه تنها این عصا بلکه همه اعجازهای پیامبران پیشین و ید قدرت الهی، در کمک و اختیار حضرت مهدی(عج) خواهد بود و ایشان را در انقلاب جهانیش یاری خواهد رساند:

سنگ حضرت موسی(ع) در اختیار مهدی(عج)

حضرت مهدی (عج) وارث انبیاء الهی است و تمامی مواریث انبیاء دردست اوست و از آن‌ جمله، عصای موسی (ع) و سنگ معجزه آسای او که موسی (ع) لشکر خود را با آن تغذیه می‌فرمود، وبا داشتن این سنگ به هیچ انبار آذوغه وتدارکاتی نیاز نداشت.

سنگ موسی در بیان امام صادق(ع)

امام صادق علیه السلام دراین باره می فرماید:

( عن ابی سعید الخراسانی عن ابی عبد الله ع قال : ان القائم اذا قام بمکه واراد ان یتوجه الی الکوفه نادی منادیه الا لایحمل احد منکم طعام اولا شرابا، ویحمل حجر موسی بن عمران ع وهو وقر بعیر فلاینزل منزلا الا انبعث عین منه، فمن کان جائعا شبع ومن کان ظامئا روی، فهو زادهم حتی ینزلوا النجف من ظهر الکوفه) .

از ابو سعید خراسانی که از امام صادق (ع) نقل شده: هر گاه قائم(عج) در مکه قیام کند و اراده کند به سوی کوفه رود، منادی از طرف او ندا میدهد کسی از شما نوشیدنی و غذا حمل نکند و آن حضرت سنگ موسی (ع) را برمیدارد که به‌اندازه بار شتری است. و هیچ منزلی پیاده نمی‌شود مگر آن‌که از آن سنگ چشمه جاری شود، هرکس که گرسنه باشد، سیر شود و هرکس تشنه باشد، سیراب گردد و این سنگ توشه تدارکاتی آنان است تا از پشت کوفه وارد نجف شود. (اصول کافی ج ۱ص ۱۸۰ ح۳، البرهان : ۲/ ص ۵۹۷ح۴۰۲۱)

و براساس روایت بحارالانوارحضرت موسی ع عصای خودرا برمی دارد وبالای سنگ آمده می‌گوید:

(الهی بحق محمد سید الانبیاء، وبحق علی سید الاوصیاء، وبحق فاطمه سیده النساء، وبحق الحسن سید الاولیاء، وبحق الحسین افضل الشهداء وبحق عترتهم وخلفائهم ساده الازکیاء ).

(خداوندا به حق محمد سرور پیامبران، وبه حق علی سرور اوصیاء، وبه حق فاطمه سرور زنان، وبه حق حسن سرور اولیاء، وبه حق حسین افضل شهیدان وبه حق خاندان آنان وجانشینان پیامبرکه سرور پاکانند ) .

و سپس عصای خود را برسنگ زده، به قدرت کامله الهی، دوازده چشمه آب از آن جاری می‌گردد. بحارالانوار ج۹۱ص۸

امام زمان از کدام سلاح استفاده می‌کند؟

به صورت یقینی نمی‌توان در مورد “سلاح‌ها” در زمان خروج و قیام اظهار نظر کرد. البته بین حضرت و مخالفان، جنگ صورت می‌گیرد؛ ولی نوع سلاح واقعاً روشن نیست و اگر بپذیریم که همین سلاح های فعلی و یا پیشرفته تر در هنگام ظهور و جنگ با حضرت، موجود باشد، به این معنا نیست که از همه سلاح‌ها استفاده می‌شود؛ زیرا یکی از یاری دهندگان حضرت “رعب و ترس” است.

خداوند در دل دشمنان ترس و هراس می‌اندازد و این باعث می‌شود که به درستی نتوانند از همه سلاحی استفاده کنند. به علاوه که تبلیغ و تبیین امام(عج) باعث می‌شود، عده زیادی از مردم (وچه بسا برخی سربازان جبهه باطل) به حقیقت حرکت حضرت آشنا شده، او را بپذیرند. بر این اساس وضع به‌گونه‌ای خواهد شد که دشمن امکان استفاده از هر سلاحی را نخواهد داشت. البته توجیهات دیگری نیز شده است.
و بعد از پیروزی حضرت، طبیعی است که دیگر جایی برای این سلاح‌ها نیست، در آن دوران حاکمیت عدل الهی جایی برای نزاع و درگیری باقی نمی‌ماند.

فزونی عقل مانع استفاده از سلاح های کشتار جمعی

از مجموعه‌ی، روایات بدست می‌آید که عقل مردم در عصر ظهور فزونی می‌یابد درباره زمان ظهور امام عصر(عج)، روایتی است از امام باقر علیه السلام که در تمام کتب نوشته شده است‎:‎
«‎عن ابی جعفر علیه السلام : اِذا قامَ قائِمُنا وَضَعَ اللّهُ یَدَهُ عَلی رُؤُسِ العِبادِ فَجُمِعَ بِها عُقُولُهُم وُ کَمُلَتْ بِهِ اَحْلامُهُم»
امام باقر «علیه السلام» می ‏فرماید: زمان ظهور امام عصر(عج)، که می‌‏رسد، خداوند دست رحمتش را بر سر بندگان قرار ‏می ‏دهد.

در روایت نیامده که دست بر سر مؤمنان یا مسلمانان، بلکه آمده بر سر همه بندگان، دست رحمت حق که ‏بالای سر شرقی ‏ها، غربی ‏ها، اروپایی‌‏ها، امریکایی‌‏ها، آسیائی‏ها می‌آید . با دست حضرت حق عقل‌های مردم متمرکز می ‏شود. عقل مردم کامل می ‏شود. قبل از ظهور امام عصر(عج)، ‏یکی از شرایط ظهور ترقّی عقل مردم است، یعنی باید این قدر سطح افکار بالا رود، این قدر مغزها باید ترقّی کند ‏که تمام روی کره زمین بتواند یک حکومت را بپذیرد، چون از نظر مردم‏شناسی اجتماعی، اساس و پایه اصلی ‏قدرتهای بزرگ در دنیا بر مقیاس و معیار صلاحیت عقلی مردم است، اگر عقل‌ها بالا برود یک قانون بر سر همه سایه می‏اندازد. اگر رشد عقلی ‏افزایش یابد یک حکومت همه را اداره خواهد کرد، پس معیار رشد عقلی است. و امام باقر «علیه‌السلام» می‏فرماید: قبل ‏از ظهور و حکومت امام عصر «علیه‌السلام» عقل‌ها باید بالا برود‎.

و از طرف دیگر شرایط، خودبه‌خود متحول، انقلاب اجتماعی به‌وجود آمده و مردم پی به ناکارآمدی مکاتب مادی برده‌اند و از گناه و فحشا خسته شده‌اند، و از طرف سوم مردم از شدّت کشتار به جان آمده‌اند، و مانند تشنه لبی که دنبال آب می‏گردد، یا درد کشیده‏ای که دنبال دوا می‏گردد، تا ندای ظهور امام عصر و رهبر روحانی جهان برخیزد، سیل وار او را اجابت می‏کنند و آمادگی برای تحول دینی و روحانی و انقلاب معنوی دارند، و امام عصر در چنین زمانی می‏آید، و در این زمان تمام صاحبان سلاح، به امام عصر «علیه‌السلام» پناه می‏برند، و تسلیم می‌شوند، همه دنیا آن‌گاه که یک بوی روحانی بشنوند، به دنبال او می‏روند و همه تسلیم او می‏شوند.
امام زمان(عج) و مسیحیت

مسیحیت نیز بر حضور و ظهور منجی اعتقاد دارد و بر آن تصریح می‌کند، از نگاه اسلامی حضرت مسیح (ع) بعد از عروج به آسمان،به زمین باز خواهد گشت و در عصر ظهور به امام زمان «علیه‌السلام» اقتدا خواهد کرد.

حضرت عیسی(علیه السلام)به نص و تصریح قرآن کریم، از دنیا نرفته، هنوز هم زنده است و خداوند او را به آسمان‌ها برده است، «زمانی که دشمنانش می‌خواستند او را بکشند، کس دیگری را اشتباهاً به جای حضرت عیسی(علیه السلام)به دار آویختند». قرآن در این مورد می‌فرماید: «… وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لکِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ إِنَّ الَّذِینَ اخْتَلَفُوا فِیهِ لَفِی شَکٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَ ما قَتَلُوهُ یَقِیناً * بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ …؛ … او را نکشتند و او را به صلیب نکشیدند، بلکه این بر آنان مشتبه شد (کسی شبیه حضرت عیسی کشته شد). و خداوند او را به سوی خود بالا برد… »(نساء۱۵۸-۱۵۷).
حضرت عیسی(علیه السلام)قبل از فوتش نزول می‌کند. چنان که در بعضی روایات آمده که حضرت عیسی(علیه السلام)در آخر الزمان، از آسمان می‌آید و یهود و نصاری در آن روز به وی ایمان می‌آورند.(ترجمه المیزان، ج۵، ص۲۲۰ ذیل آیه ۱۵۹ سوره نساء).(و ایمان به حضرت عیسی(علیه السلام)مصداق پیدا نخواهد کرد، مگر زمانی که ایمان به پیامبر خاتم بیاورند. چون حضرت عیسی(علیه السلام)بشارت به آمدن وجود مبارک پیامبر اسلام داده بود.).
این نزول از آسمان در زمان ظهور حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف)خواهد بود.

ابو سعید خدری از رسول خدا(صلی الله علیه وآله)نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: «منا الذی یصلی عیسی بن مریم خلفه؛ از ماست کسی که عیسی بن مریم به او اقتدا کرده و نماز می‌گزارد»(مسند احمد، ج۱، ص۸۴).

سلاح امام زمان علم است

امام صادق علیه السلام فرمود: ۲۵ حرف از ۲۷ حرف علم را قائم ما، در بین مردم پخش می‌کند.

امام باقر علیه السلام: علم به کتاب خدا و سنت پیامبرش هم‌چون گیاهی که از بهترین بذرش میروید، در قلب مهدی ما می‌روید.

و گاهی نیز به کمال عقول و اخلاق مردم در آن زمان اشاره شده:

امام باقر «علیه السلام»: وقتی که قائم ما ظهور کند، دستش را بر سر مردم قرار میدهد، پس عقول ایشان جمع و متمرکز می­شود و به دنبال آن اخلاق ایشان کامل میشود.

بنابراین بهترین علوم، در بهترین بستر ممکن ارایه میگردد و در چنین شرایطی زمینه، برای اشاعه فرهنگ انسانساز مهدوی فراهم میشود.

و شاید بتوان بعضی از روایات را شاهد این مطلب دانست که علم، سلاح اصلی و حقیقی امام زمان (عج) است:

امام صادق «علیه‌السلام»: همراه ۳۱۳ یار خاص امام زمان(عج) شمشیرهایی است که بر هر کدام (۱۰۰۰) کلمه نوشته شده، که هر کلمه اش کلید ۱۰۰۰ کلمه است.

خصوصاً این که عبارت « هر کلمهاش کلید ۱۰۰۰ کلمه است » دربیشتر روایاتِ ائمه اطهار «علیهم‌السلام»، کنایه از علم است.

منجی با برتری علمی خود تمدنی نو را بنا مینهد که همه تنشگان حقیقت را به‌سوی خود جذب و سیراب خواهد نمود و همه را زیر پرچم خود جمع نموده، و تمام فرهنگهای ناکار آمد و باطل را از میان بر میدارد. و البته، شکی نیست که همه پیشرفتها و برتریها، حتی ساخت و کاربرد سلاح نظامی در سایه علم، محقق خواهد شد؛ بنابراین سلاح حقیقی همان علم است.

امام زمان با سلاح های پیشرفته امروزی چگونه مقابله می‌کند؟

صرف وجود این سلاح‌ها مشکلی ایجاد نخواهد کرد، بلکه به‌کار گرفتن آنها ایجاد مشکل میکند؛ با توجه به بهرهمندی امام زمان(عج) از سلاحهای برتر، سلاح دشمن از بین میرود و سلاح آنها کارایی خود را از دست می دهد.

ممکن است با توجه به رشد عقلانی بشر در آینده، این سلاحها از میان برداشته شوند و یا این‌که لااقل، حاکمان مستبد، تحت تاثیر افکار عمومی از بکار بردن انها اجتناب کنند.

سلاحهای به‌ظاهر پیشرفته دشمن، در مقابل جبهه امام زمان (عج) کارآیی خود را از دست میدهند و این عدم کارآمدی از یک طرف، ریشه در رشد عقول مردم و جامعه جهانی، و از طرفی دیگر، ریشه در سلاح برتر حضرت مهدی (عج) که پیشتر به آن اشاره شد، دارد.

پیشگویی‌های نوسترآداموس

هرچند در منابع مسیحی نیز در باره منجی اخرالزمان، علائم و نشانه هایی مطرح نموده، ولی استنادات غربی ها به پیش گویی فردی به‌ نام نوستر آداموس نیز قابل تامل و بررسی است، هرچند انطباق پیش‌بینی‌ها و بر موضوعات ‌خارجی امری معقول به نظر نمی‌رسد. و چنین پیش‌بینی‌هایی از نظر استنادات علمی و تاریخی، فاقد حجیت هستند.

اما پیشگویی نوستراداموس درباره این عصا، در دست حضرت مهدی «عج» آورده:

( مرد شرقی از محل استقرار خویش خارج خواهد شد (ظهور حضرت ) برای دیدار فرانسه از کوه (آپونین) خواهد گذشت از فراز آسمان از برف ها دریاها کوه ها گذر خواهد کرد، وهمگان را با عصایش مضروب خواهد کرد ) .

سانتوری ۴ قطعه ی ۵۹ منبع : سایت زمان ظهور

پیشگویی‌های نستراداموس در قطعه‌های دیگر از سانتوری‌های خود:

۱-سانتوری ۲ قطعه ۹۶:

(… پرشیا (ایران) حمله آورده ومقدونیه را به محاصره در می آورد ).

۲-سانتوری ۳ قطعه ۶۴:

(رهبر پرشیا اسپانیای بزرگ را اشغال می‌کند، کشتی های جنگی دربرابر محمدیها که از پارتها ومدیا (ایران) برخاسته‌اند می ایستند، آن مرد سیکلارد را تاراج می‌کند، وآنگاه انتظاری بزرگ در بندر یونان حکم فرما می‌شود).

۳- سانتوری ۵قطعه ۲۵:

(شاهزاده عرب خورشید ناهید وحکومت کلیسا دردریا از پای درخواهند آمد، از پرشیا (ایران) نزدیک به یک میلیون مرد را به محاصره درخواهند آورد، شیطان به راستی به چشم خواهد شد ) .

رهبران غرب ورهبران غرب زده ی عرب با توجه به اعتقادی که به درستی این پیشگوئی ها دارند، وقبلا پیشگوئی های نستراداموس را درمورد هیتلر وناپلوئون ونهضت امام خمینی وانفجار برج های دوقلو دیده‌اند، – وایران را متهم اصلی این انفجارمعرفی کردند – از دست یابی جمهوری اسلامی ایران به انرژی هسته ای وحشت دارند واین همه فشار را براین ملت مظلوم وارد می‌کنند .

ولی آنها که به این پیشگویی‌ها اعتقاد دارند، چه خوب بود پیشگویی او را درسانتوری ۴ و قطعه ۵۹ هم مورد توجه قرار می‌دادند، و به قدرت الهی امام زمان (ع) پی می‌بردند؛ و این را درک می‌کردند که ایران تحت رهبری حجت خدا، جهان را از سلطه طاغوت‌ها نجات داده، برای این پیروزی‌ها عصای موسا(ع) را از مواریث نبوت دراختیار دارند، که هر نوع سلاحی را با اشاره‌ی حجت خدا از کار می‌اندازند، همان‌طور که به فرموده قرآن (تلقف ما یافکون – اعراف ۱۱۷) هر چه دشمن به میدان آورد این عصا آنرا می‌بلعد، که چه بسا درنستوری ۳ قطعه ۶۴که می‌گوید: کشتی‌های جنگی در برابر محمدی‌ها که از پارت‌ها ومدیا (ایران) برخاسته‌اند، می‌ایستد، اشاره به همین اعجاز دارد که ناوهای جنگی دشمن از کارافتاده دربرابر ایرانی‌ها بدون هیچ تحرکی می‌ایستند.

آری همانطور که گفتیم حقیقت آن است که ایران اسلامی در عرصه های مختلف فکری و اجرایی مبنایی جز اسلام و حقیقت و ناب و تابناک دین مبین نمی‌شناسد.

و از خلال این آموزه‌ها، می‌توان دلیل استحکام موضع و صلابت ملت و رهبری ایران اسلامی عزیز را دریافت.

ایران اسلامی را نیازی به سلاح اتمی نیست که قدرت مهدی(عج) منتظر و امام همام و موعود آخرینش، با عصای موسی(ع) و ید الهیش، می تواند و خواهد توانست تمام جنگ افزارهای اهل دنیا را در طرفه العینی از کار انداخته و بر همه شئونات دنیوی آنها فائق آید.

علی آل کاظمی

About admin

Check Also

ظهور حضرت مسیح در عصر حضرت مهدی(ع)

طبق روايات متواتر اسلامي، آن بزرگوار داراي دو غيبت است: غيبت صغري و غيبت كبري و در عصر غيبت صغري رابطه با آن حضرت(ع) توسط نواب خاصشان برقرار ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *