Home / مقالات / مهدویت / امام و امام شناسی / انعکاس معانی در آینه نامها

انعکاس معانی در آینه نامها

زهرا حبیبیان
امامت گوهر فروزنده ای است که خداوند در میان بشر به ودیعه نهاده است. امام شاکله ای مانند مردمان و روحی فراتر از اندیشه هر انسان دارد از این رو، بر پیروان امامان است تا امام زمان خویش را بشناسند و در راه معرفت او بکوشند بدین ترتیب روح وجان را با آب زلال معرفت از هر چه پلیدی است پاک کنند .

اهمیت این مساله تا حدی است که گفته‌اند که اگر کسی بمیرد و امام زمان خویش را نشناسد مرگش مانند مرگ جاهلیت است. در میان همه امامان امام زمان(ع) خصوصیات ویژه ای دارد چرا که سالهای سال است چون خورشیدی در پس ابر غیبت به هستی نور می‌بخشد . او به انتظار سالهایی نشسته که در زمین آشوب زده سفره عدالت پهن کند و خوان رحمت بگستراند.

نامهای امام زمان(ع) آینه انوار وجودی آن حضرت هستند. هر نام به نکته ای بدیع اشاره می‌کند و معنایی تازه به ارمغان می آورد و در صدف نامها معانی درخشنده و کمیاب به انتظار صیادانی نشسته‌اند که در قلب خویش به دنبال تصویری روشن از امام می‌گردند.

الف) اباصالح (۱) اثبات کننده حق (محقق کل حق) (۲) امام محفوظ از آسیب دشمن (الامام المامون) (۳) پانقلابی (الثائر) (۴)

ب) بقیه الله (۵) بهار مردم (ربیع الانام) (۶) بیناکننده نابینایی (تجلی العمی) (۷)

پ) پرچم برافراشته (العلم المنصوب) (۸) پرچم هدایت (علم الهدی) (۹)

ت) ترجمان کتاب خدا (ترجمان کتاب الله) (۱۰) تلاوت کننده قرآن (تالی کتاب الله) (۱۱)

ج) جانشین پیشینیان(خلف السلف) (۱۲) جانشین پدران خود (خلیفه آبائه) (۱۳) جانشین خدا (خلیفه الله) (۱۴) جمع کننده سخنان مردم بر تقوی (جامع الکلمه علی التقوی) (۱۵)

ح) حاکم و حافظ دین خدا (دیان دین الله) (۱۶) حافظ اسرار پروردگار جهانیان (حافظ اسرار رب العالمین) (۱۷) حجت خدا (حجه الله) (۱۸) حجت معبود (حجه المعبود) (۱۹) حجت آشکار خدا (حجه الله التی لاتخفی) (۲۰) حجت خدا در آسمان و زمین (حجه الله علی من فی الارض و السماء) (۲۱) حق ثابت (الحق الثابت) (۲۲)

خ) خونخواه شهید کربلا (الطالب بدم المقتول بکربلاء) (۲۳) خورشیدتاریکیها (شمس الظلام) (۲۴)

د) درگاه خدا (باب الله) (۲۵) دعوت کننده به حق (داعی الله) (۲۶)

ذ) ذخیره شده برای احیای واجبات و مستحبات (المدخرلتجدیدالفرائض و السنن) (۲۷) ذلیل کننده دشمنان (مذل الاعداء) (۲۸)

ر) راه خداکه هر کس جز آن بپیماید هلاک می‌شود (سبیل الله الذی من سلک غیره هلک) ()۲۹ ریشه کن کننده دشمنان، گمراهان و کافران (مستاصل اهل العناد والتضلیل والالحاد) (۳۰) روی خدا (وجه الله) (۳۱) روشنی بخش تاریکیها (مجلی الظلمه) (۳۲)

ز) زنده ای که تا نابودی کفر و طاغوت نمی میرد (حی لایموت حتی یبطل الجبت والطاغوت) (۳۳) زنده کننده معارف دین و اهل آن (محیی معالم الدین واهله) (۳۴) زندگی بخش اهل ایمان (محیی المؤمنین) (۳۵)

س) سخن پسندیده (کلمه المحمود) (۳۶) سیاستمدار دین (دیان دینه) (۳۷)

ش) شادی بخش روزگار(نضره الایام) (۳۸) شمشیرکشیده(السیف الشاهر) (۳۹) شکاف دهنده فرق ظالمان (فلاق الهام) (۴۰)

ص) صاحب زمان (صاحب الزمان) (۴۱) صاحب روز پیروزی (صاحب یوم الفتح) (۴۲) صاحب شمشیر قدرت (صاحب الصمصام) (۴۳)

ع) عالمی‌که علمش را کرانه نیست (العالم الذی علمه لایبید) (۴۴) عدل مشهور (العدل المشتهر) (۴۵) عزت بخش دوستان (معز الاولیاء) (۴۶)

ف) فرزند آیات (ابن الایات) (۴۷) فرزند احمد (ابن احمد) (۴۸) فرزند برهانهای واضح (ابن البراهین الواضحات) (۴۹) فرزند دلیلهای آشکار (ابن الدلائل المشهوده) (۵۰) فرزند پرچمهای برافراشته (ابن الاعلام اللائحه) (۵۱) فرزند ماه درخشان (ابن البدر المنیره) (۵۲) فرزند چراغهای روشن (ابن السراج المضیئه) (۵۳) فرزند عترت پاک (ابن العتره الطاهره) (۵۴) فرزند خبری بس بزرگ (ابن النباء العظیم) (۵۵) فرزند معجزات (ابن المعجزات الموجوده) (۵۶) فرزند جوانمردان و بزرگان (ابن الخضارمه المنتجبین) (۵۷) فرزندمهتران (ابن الغطارفه الانجبین) (۵۸) فرزند مردان پاک (ابن الاطائب المطهرین) (۵۹) فرزند راههای راست (ابن الصراط المستقیم) (۶۰) فرزند نعمتهای فراوان (ابن النعم السابغات) (۶۱) فرزند رؤسای باکرامت (ابن القماقمه الاکرمین) (۶۲) فرزند یس و ذاریات (ابن یس والذاریات) (۶۳) فرزند سنتهای مشهور (ابن السنن المشهوره) (۶۴) فرزند ستارگان درخشان (ابن الانجم الزاهره) (۶۵) فرزند اشیای نورانی آسمان (ابن الشهب الثاقبه) (۶۶) فرزند دانشهای کامل (ابن العلوم الکامله) (۶۷) فرزندنشانه ها(ابن المعالم الماثوره) (۶۸)

ق) قائم منتظر (قائم المنتظر) (۶۹)

ک) کشتی نجات (سفینه النجاه) (۷۰)

گ) گشاینده گره ها (فاتق کل رتق) (۷۱) گنجینه علوم (خازن کل علم) (۷۲) گوینده حکمت و راستی (الناطق بالحکمه والصدق) (۷۳)

م) م ح م د (۷۴) ماه تابان (القمرالزاهر) (۷۵) ماه کامل ایمان (بدرالتمام) (۷۶) مایه اتصال زمین و آسمان (السبب المتصل بین الارض و السماء) (۷۷) محوکننده دشمنی و عناد در زمین (حاصد فروغ الغی و الشقاق) (۷۸) مظهر آیات خدا (ربانی آیاته) (۷۹) مشعل هدایت (علم الهدی) (۸۰) مشاهده کننده درخت طوبی و سدره منتهی(ناظر شجره طوبی و سدره المنتهی) (۸۱) معدن علوم وحی و نبوت (معدن العلوم النبویه) (۸۲) مولای پندآموز (الولی الناصح) (۸۳) مهیا شده برای برکندن ظلم و ستم (المعدلقطع دابرالظلمه) (۸۴) میثاق خداوند (میثاق الله) (۸۵) مهدی (المهدی) (۸۶)

ن) نابودکننده‌اندیشه های باطل و هواهای نفسانی (طامس آثارالزیغ و الاهواء) (۸۷) نابودکننده اهل فسق (مبید اهل الفسوق) (۸۸) نابودکننده سرکشان عالم (مبید القباه و المرده) (۸۹) نور خاموش نشدنی (نورالله الذی لایطفی) (۹۰) نور درخشان (النورالباهر) (۹۱) نور دیدگان مردم (نور ابصار الوری) (۹۲) نظام دین (نظام الدین) (۹۳)

و) وارث انبیا (وارث الانبیاء) (۹۴) وصی اوصیای پیشین (وصی الاوصیاءالماضیین) (۹۵) وعده خداوند (وعدالله) (۹۶) ولی خداوند (ولی الله) (۹۷) ویران کننده سازمانهای شرک و نفاق (هادم ابنیه الشرک و النفاق) (۹۸)

ه) هلاک کننده کافران ( مبیر الکافرین) (۹۹)

پی نوشتها:
۱٫ اباصالح
۲٫ قمی، حاج شیخ عباس، مفاتیح الجنان، زیارت حضرت صاحب الامر۷، ص ۹۶۲
۳٫ همان، ص ۹۵۷
۴٫ همان، ص ۹۵۹
۵٫ همان، ص ۹۶۵
۶٫ همان، ص ۹۷۰
۷٫ همان، ص ۹۶۰
۸٫ همان، ص ۹۵۷
۹٫ همان، ص ۹۷۱
۱۰٫ همان، ص ۹۵۶
۱۱٫ همان جا
۱۲٫ همان، ص ۹۶۹
۱۳٫ همان، ص ۹۶۱
۱۴٫ همان جا
۱۵٫ همان، دعای ندبه، ص ۹۸۱
۱۶٫ همان، زیارت حضرت صاحب الامر۷، ص ۹۵۶
۱۷٫ همان، ص ۹۶۱
۱۸٫ همان، ص ۹۵۷
۱۹٫ همان، ص ۹۶۹
۲۰٫ همان، ص ۹۶۲
۲۱٫ همان جا
۲۲٫ همان جا
۲۳٫ همان، دعای ندبه، ص ۹۸۱
۲۴٫ همان، زیارت حضرت صاحب الامر۷، ص ۹۶۹
۲۵٫ همان، ص ۹۶۲
۲۶٫ همان، ص ۹۵۶
۲۷٫ مفاتیح، دعای ندبه، ص ۹۸۱
۲۸٫ مفاتیح، زیارت صاحب الامر۷، ص ۹۶۹
۲۹٫ همان، ص ۹۶۲
۳۰٫ همان، ص ۹۸۱
۳۱٫ همان جا
۳۲٫ همان، ص ۹۵۹
۳۳٫ همان، ص ۹۶۶
۳۴٫ همان، ص ۹۸۱
۳۵٫ همان جا
۳۶٫ همان، زیارت صاحب الامر۷، ص ۹۶۹
۳۷٫ همان، ص ۹۵۶
۳۸٫ همان، ص ۹۷۰
۳۹٫ همان، ص ۹۸۱
۴۰٫ همان، ص ۹۷۰
۴۱٫ همان، ص ۹۷۴
۴۲٫ همان، ص ۹۸۱
۴۳٫ همان، ص ۹۷۰
۴۴٫ همان، ص ۹۶۹
۴۵٫ همان جا
۴۶٫ همان جا
۴۷٫ همان، دعای ندبه، ص ۹۸۳
۴۸٫ همان جا
۴۹٫ همان جا
۵۰٫ همان، ص ۹۸۲
۵۱٫ همان، ص ۹۸۳
۵۲٫ همان، ص ۹۸۲
۵۳٫ همان جا
۵۴٫ همان، زیارت صاحب الامر۷، ص ۹۶۲
۵۵٫ همان، دعای ندبه، ص ۹۸۲
۵۶٫ همان جا
۵۷٫ همان جا
۵۸٫ همان جا
۵۹٫ همان، ص ۹۸۳
۶۰٫ همان، ص ۹۸۲
۶۱٫ همان، ص ۹۸۳
۶۲٫ همان، ص ۹۸۲
۶۳٫ همان، ص ۹۸۳
۶۴٫ همان، ص ۹۸۲
۶۵٫ همان جا
۶۶٫ همان جا
۶۷٫ همان جا
۶۸٫ همان جا
۶۹٫ همان، ص ۹۶۹
۷۰٫ همان، زیارت حضرت صاحب الامر۷، ص ۹۶۰
۷۱٫ همان، ص ۹۶۲
۷۲٫ همان، ص ۹۶۳
۷۳٫ همان، ص ۹۶۰
۷۴٫ م ح م د
۷۵٫ همان، ص ۹۶۹
۷۶٫ همان جا
۷۷٫ همان، دعای ندبه، ص ۹۸۱
۷۸٫ همان جا
۷۹٫ ربانی آیاته
۸۰٫ همان، زیارت حضرت صاحب الامر۷، ص ۹۷۱
۸۱٫ همان، ص ۹۶۲
۸۲٫ همان جا
۸۳٫ همان، ص ۹۶۰
۸۴٫ همان، دعای ندبه، ص ۹۸۰
۸۵٫ همان، ص ۹۵۷
۸۶٫ همان، ص ۹۷۰
۸۷٫ همان، ص ۹۸۱
۸۸٫ همان جا
۸۹٫ همان جا
۹۰٫همان، زیارت حضرت صاحب الزمان(ع)، ص ۹۶۲
۹۱٫ همان، ص ۹۶۰
۹۲٫ همان جا
۹۳٫ همان، ص ۹۶۳
۹۴٫ همان، ص ۹۶۹
۹۵٫ همان، ص ۹۶۱
۹۶٫ همان، ۹۷۱
۹۷٫ ولی الله
۹۸٫ همان، دعای ندبه، ص ۹۸۱
۹۹٫ همان، ص ۹۶۹

About admin

Check Also

آنارشیسم و نهضت ضد جهانی سازی -۲

در سال هاي پاياني دهة 70، مبارزاني كه تحت تاثير ديدگاه هاي آنارشيستي، صلح طلبي، نهضت طرفداري از حقوق زنان و نهضت طرفدار محيط زيست قرار گرفته ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *