Home / Tag Archives: ماهنامه موعود شماره 170

Tag Archives: ماهنامه موعود شماره 170

امام بهار

ماه پیش، وقتی برای شرکت در مراسم ازدواج یکی از اقوام، به یکی از هتل‌های این شهر عریض و طویل دعوت شدیم، اگر چه هتل موقعیتی متوسط داشت، امّا ...

Read More »