Home / Tag Archives: میانمار

Tag Archives: میانمار

برای مسلمانان میانمار

سروده شد با دلی سوخته برای مسلمانان میانمار كه در خاموشی جهان، می‌سوزندبه این آتش برس! هیزم مهیّا كن! مهیّاتر!گلستانیم ما در آتش نمرود ...

Read More »

کشتار مسلمین

images/banners/miyanmar.jpgموسسه فرهنگی موعود عصر عج کشتار مسلمانان میانمار را به دست کفار شیطانی محکوم می کند و بیاد  روزی به دست مولایمان صاحب الزمان ...

Read More »