Home / Tag Archives: وهابیت

Tag Archives: وهابیت

دیدگاهی که سر “جان‌اف‌کندی” را بر باد داد/ اقدامات تروریستی وهابیت از چه زمانی آغاز شد؟

بعد از اینکه ابن عبدالوهاب از منطقه العیینه اخراج شد و حتی خانواده وی نیز با بدعت های تاریک او در دین مخالفت کردند، ابن سعود دید که گمشده ...

Read More »